4. Šárecký dobrovolnický úklid

Datum: 4. 12. 2021
Čas: 0:00 - 0:00
Hrabání | Kosení | Prořezávání

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka – Lysolaje vyhlašuje v rámci kampaně ČSOP Víkend pro přírodu Šárecký dobrovolnický víkend na 4. prosinec 2021. Dobrovolníkům nabízíme setkání v přírodě a aktivní účast na obnově stepní stráně v blízkosti Přírodní památky Nad Mlýnem na území Přírodního parku Šárka – Lysolaje (nad Heřmanovým dvorem). Jedná se o dokončování odstraňování zapojeného porostu křovin a náletových dřevin, kosení trávy a přípravu půdy pro výsev stepní vegetace. (Je třeba vzít v potaz, že je manipulováno i s trnitými křovinami, odpovídající ochrana rukou je proto nezbytná. Vhodná je pevná kotníková obuv.)

Pro zájemce je naplánována návštěva komunitní zahrady ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje s vytvořenými biotopy vodních ploch, kde byl letos zaznamenán a zdokumentován opakovaný výskyt bobra evropského. Vodní plochy v zahradě jsou také lovištěm ledňáčka říčního a volavky popelavé. Na základě péče o oba pozemky (obnovovaná stepní stráň a zahrada s renaturovanými vodními plochami) ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje zřizuje místní pozemkový spolek. Účast na Šáreckém dobrovolnickém víkendu je tudíž i podporou vzniku místního pozemkového spolku.

Zájemci o účast se mohou přihlásit e-mailem csop@sarka-lysolaje.cz a telefonicky na tel. 776 100 100.
Sraz vždy v 11:05 na zastávce autobusu č. 116 Na Mlýnku. Autobus odjíždí v 10:51 z Vítězného náměstí (Dejvické) směrem do ulice Jugoslávských partyzánů. (Pozor intervaly autobusu jsou 1x za hodinu.) K akci je možné se připojit kdykoliv během dne. Ukončení akce je předpokládáno se setměním. Obnovovaná stepní stráň se nachází 300 metrů chůze od autobusové zastávky severně ulicí Pokojná.

K akci je možné se připojit kdykoliv během dne. Ukončení akce je předpokládáno se setměním.