Němčany u Slavkova pískovna Volkrámy

Začátek: 8. 9. 2023
Konec: 10. 9. 2023
Čas: 9:00 - 17:00
Místo konání: Němčany u Slavkova
Hrabání | Kosení | Prořezávání

Víkend pro přírodu 8. – 10. září 2023 Němčany u Slavkova.
Místo vyhlášené v kategorii Evropsky významná lokalita.

Co budeme dělat?
– kosit a hrabat travní hmotu, kácet náletové dřeviny.

Pečujeme o biotop stepních panonských trávníků s největší populací koniklece velkokvětého na Vyškovsku.
Jak se za námi dostanete?
Přes obec Němčany u Slavkova a průjezdem areálu zemědělského podniku okolo jízdárny – dále pak polní cestou.
Občerstvení pro účastníky po celou dobu akce zdarma a přispíváme na cestovné.
Na lokalitě nocujeme od pátečního večera 8. září. Stany a spacáky sebou.
Začínáme pracovat v sobotu 9.9. v 8.00 hodin.
Dotazy na horepnik_csop@centrum.cz, nebo mob. 776 799 288.