ŠÁRECKÉ DOBROVOLNICKÉ VÍKENDY

Začátek: 13. 11. 2021
Konec: 14. 11. 2021
Čas: 0:00 - 0:00
Místo konání: zastávce autobusu č. 116 Na Mlýnku

ŠÁRECKÝ DOBROVOLNICKÝ VÍKEND
13. – 14. listopadu 2021
AKCE POŘÁDANÁ V RÁMCI KAMPANĚ ČSOP VÍKEND PRO PŘÍRODU
Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka – Lysolaje vyhlašuje v rámci kampaně ČSOP Víkend pro přírodu podzimní Šárecký dobrovolnický víkend 13. – 14. listopadu 2021. Dobrovolníkům nabízíme setkání v přírodě a aktivní účast na obnově stepní stráně v blízkosti Přírodní památky Nad Mlýnem na území Přírodního parku Šárka – Lysolaje (nad Heřmanovým dvorem). Jedná se o odstraňování zapojeného porostu křovin a náletových dřevin, kosení trávy a přípravu půdy pro výsev stepní vegetace.

Je třeba vzít v potaz, že je manipulováno i s trnitými křovinami, odpovídající ochrana rukou je proto nezbytná. Vhodná je pevná kotníková obuv. (S opékáním buřtů je počítáno.)
Pro zájemce je naplánována návštěva komunitní zahrady ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje s vytvořenými biotopy vodních ploch, kde byl letos zaznamenán a zdokumentován opakovaný výskyt bobra evropského. Vodní plochy v zahradě jsou také lovištěm ledňáčka a volavky.
Na základě péče o oba pozemky (obnovovaná stepní stráň a zahrada s renaturovanými vodními plochami) ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje zřizuje místní pozemkový spolek. Účast na Šáreckém dobrovolnickém víkendu je tudíž i podporou vzniku místního pozemkového spolku.
Zájemci o účast se mohou přihlásit e-mailem csop@sarka-lysolaje.cz a telefonicky na tel. 776 100 100.
Sraz vždy v 11:05 na zastávce autobusu č. 116 Na Mlýnku. Autobus odjíždí v 10:51 z Vítězného náměstí (Dejvické) směrem do ulice Jugoslávských partyzánů. (Pozor intervaly autobusu jsou 1x za hodinu.) K akci je možné se připojit kdykoliv během dne. Ukončení akce je předpokládáno se setměním. Obnovovaná stepní stráň se nachází 300 metrů chůze od autobusové zastávky severně ulicí Pokojná.