ŠÁRECKÉ DOBROVOLNICKÉ VÍKENDY PRO PŘÍRODU

Začátek: 21. 5. 2022
Konec: 30. 11. 2022
All-day event
Místo konání: Praha
Hrabání | Kosení | Prořezávání

ŠÁRECKÉ DOBROVOLNICKÉ VÍKENDY PRO PŘÍRODU

každou sobotu v roce 2022

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka – Lysolaje navazuje na dobrovolnické akce organizované v roce 2021 v rámci kampaně ČSOP Víkend pro přírodu a vyhlašuje tímto Šárecké dobrovolnické víkendy pro přírodu na kteroukoliv sobotu v roce 2022 počínaje 26. únorem. Dobrovolníkům nabízíme setkání v přírodě a aktivní účast na obnově stepní stráně v blízkosti přírodní památky Nad Mlýnem na území přírodního parku Šárka – Lysolaje (nad Heřmanovým dvorem). Jedná se o dokončování odstraňování zapojeného porostu křovin a náletových dřevin, kosení trávy a přípravu půdy pro výsev stepní vegetace. (Je třeba vzít v potaz, že je manipulováno i s trnitými křovinami. Odpovídající ochrana rukou je nezbytná. Vhodná je pevná kotníková obuv.)

Pro zájemce je naplánována návštěva Komunitní živé zahrady ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje s vytvořenými biotopy vodních ploch, kde byl v roce 2021 zaznamenán a zdokumentován opakovaný výskyt bobra evropského. Vodní plochy v zahradě jsou také lovištěm ledňáčka říčního a volavky popelavé.

Na základě péče o pozemky zřizuje ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje v roce 2022 místní pozemkový spolek. Účast na Šáreckém dobrovolnickém víkendu je tudíž i podporou vzniku pozemkového spolku.

Zájemci o účast na kterékoliv sobotní akci v roce 2022 se přihlašují na níže uvedených kontaktech. (V případě změny termínu nebo zrušení akce budou s předstihem informováni.)

csop@sarka-lysolaje.cz, 776 100 100

Sraz přímo na stráni nad Heřmanovým dvorem. Není-li pro konkrétní akci stanoveno jinak, je možné se k akcím připojit kdykoliv během dne počínaje 11:00. (V případě akcí organizovaných v lokalitě přírodní rezervace Divoká Šárka je sraz na konečné tram. č. 26.)

Obnovovaná stepní stráň nad Heřmanovým dvorem se nachází 300 metrů od zastávky autobusu č. 116 Na Mlýnku severně ulicí Pokojná. Viz mapa. Souřadnice: 50.1143525N, 14.3721878E

1) obnovovaná stepní stráň nad Heřmanovým dvorem v Šáreckém údolí

2) Komunitní živá zahrada ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje s biotopy vodních ploch

3) zastávka autobusu č. 116 Na Mlýnku

4) přírodní památka Nad Mlýnem

Poskytovanou péčí stráni nad Heřmanovým dvorem v Šáreckém údolí jsou obnovovány stepní a luční formace s širším ekotonem k lesu. Viz porovnání leteckého snímku původního stavu a vizualizace cílového stavu pozemku.

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka – Lysolaje organizuje také dobrovolnické akce věnované péči o zeleň skalních výchozů v blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka nebo úklidové akce Ukliďme Šárku během procházek přírodním parkem Šárka – Lysolaje.  Těšíme se na Vaši účast.