ŠÁRECKÉ DOBROVOLNICKÉ VÍKENDY

Začátek: 6. 11. 2021
Konec: 7. 11. 2021
Čas: 0:00 - 0:00
Místo konání: zastávce autobusu č. 116 Na Mlýnku

 

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka – Lysolaje vyhlašuje v rámci kampaně ČSOP
Víkend pro přírodu podzimní Šárecké dobrovolnické víkendy 6. – 7. a 13. – 14. listopadu 2021.
Dobrovolníkům z řad členů Českého svazu ochránců přírody nabízíme setkání v přírodě a aktivní
účast na obnově stepní stráně v blízkosti Přírodní památky Nad Mlýnem na území Přírodního parku
Šárka – Lysolaje (nad Heřmanovým dvorem). Jedná se o odstraňování zapojeného porostu křovin
a náletových dřevin, kosení trávy a přípravu půdy pro výsev stepní vegetace. Dosahované změny
stepních formací s širším ekotonem k lesu viz porovnání přikládaného leteckého snímku původního
stavu a vizualizace cílového stavu pozemku.
(Je třeba vzít v potaz, že bude manipulováno i s trnitými křovinami, odpovídající ochrana rukou
je proto nezbytná. Vhodná je též pevná kotníková obuv. S opékáním buřtů je počítáno.)
Pro zájemce je naplánována návštěva komunitní zahrady ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje
s vytvořenými biotopy vodních ploch, kde byl letos zaznamenán a zdokumentován opakovaný výskyt
bobra evropského. Vodní plochy v zahradě jsou také lovištěm ledňáčka a volavky.
Na základě péče o oba pozemky (obnovovaná stepní stráň a zahrada s renaturovanými vodními
plochami) ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje zřizuje místní pozemkový spolek. Účast na Šáreckých
dobrovolnických víkendech je tudíž i podporou vzniku místního pozemkového spolku.
Sraz vždy v 11:05 na zastávce autobusu č. 116 Na Mlýnku. Autobus odjíždí v 10:51 z Vítězného
náměstí (Dejvické) směrem do ulice Jugoslávských partyzánů. (Pozor intervaly autobusu jsou
1x za hodinu.) K akci je možné se připojit kdykoliv během dne. Ukončení akce je předpokládáno
se setměním. Obnovovaná stepní stráň se nachází 300 metrů chůze od autobusové zastávky severně
ulicí Pokojná. Viz mapa.
Zájemci o účast na Šáreckých dobrovolnických víkendech se mohou přihlásit
e-mailem csop@sarka-lysolaje.cz, nebo telefonicky na tel. 776 100 100.