Šárecký dobrovolnický víkend

Datum: 26. 2. 2022
Čas: 11:00 - 20:00
Místo konání: Stráň nad Heřmanovým dvorem
Prořezávání

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka – Lysolaje vyhlašuje v rámci kampaně ČSOP Víkend pro přírodu první Šárecký dobrovolnický víkend v roce 2022 na 26. únor. Dobrovolníkům nabízíme setkání v přírodě a aktivní účast na obnově stepní stráně v blízkosti přírodní památky Nad Mlýnem na území přírodního parku Šárka – Lysolaje (nad Heřmanovým dvorem). Jedná se o dokončování odstraňování zapojeného porostu křovin a náletových dřevin, kosení trávy a přípravu půdy pro výsev stepní vegetace. (Je třeba vzít v potaz, že je manipulováno i s trnitými křovinami, odpovídající ochrana rukou je proto nezbytná. Vhodná je pevná kotníková obuv.)

Pro zájemce je naplánována návštěva komunitní zahrady ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje s vytvořenými biotopy vodních ploch, kde byl v roce 2021 zaznamenán a zdokumentován opakovaný výskyt bobra evropského. Vodní plochy v zahradě jsou také lovištěm ledňáčka říčního a volavky popelavé. Na základě péče o oba pozemky (obnovovaná stepní stráň a zahrada s renaturovanými vodními plochami) ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje zřizuje místní pozemkový spolek. Účast na Šáreckém dobrovolnickém víkendu je tudíž i podporou vzniku místního pozemkového spolku.

Zájemci o účast se mohou přihlásit na těchto kontaktech:
csop@sarka-lysolaje.cz
tel. 776 100 100
Sraz je přímo na stráni nad Heřmanovým dvorem. K akci je možné se připojit kdykoliv během dne počínaje 11:00.
Obnovovaná stepní stráň se nachází 300 metrů chůze od zastávky autobusu č. 116 Na Mlýnku severně ulicí Pokojná.