Šárecké dobrovolnické víkendy

Datum: 26. 2. 2022
Čas: 11:00 - 20:00
Místo konání: Stráň nad Heřmanovým dvorem (severní konec ulice Pokojná)
Prořezávání

Popis akce: Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka – Lysolaje navazuje na dobrovolnické akce organizované v roce 2021 v rámci kampaně ČSOP Víkend pro přírodu a vyhlašuje tímto Šárecké dobrovolnické víkendy pro přírodu na kteroukoliv sobotu v roce 2022 počínaje 26. únorem. Dobrovolníkům nabízíme setkání v přírodě a aktivní účast na obnově stepní stráně v blízkosti přírodní památky Nad Mlýnem na území přírodního parku Šárka – Lysolaje (nad Heřmanovým dvorem). Jedná se o dokončování odstraňování zapojeného porostu křovin a náletových dřevin, kosení trávy a přípravu půdy pro výsev stepní vegetace. (Je třeba vzít v potaz, že je manipulováno i s trnitými křovinami. Odpovídající ochrana rukou je nezbytná. Vhodná je pevná kotníková obuv.)

Zájemci o účast na kterékoliv sobotní akci v roce 2022 se přihlašují na těchto kontaktech (v případě zrušení akce nebo změny termínu akce mohou být předem informováni):
csop@sarka-lysolaje.cz, 776 100 100

Sraz přímo na stráni nad Heřmanovým dvorem. Není-li pro konkrétní akci stanoveno jinak, je možné se k akcím připojit kdykoliv během dne počínaje 11:00. Obnovovaná stepní stráň nad Heřmanovým dvorem se nachází 300 metrů od zastávky autobusu č. 116 Na Mlýnku severně ulicí Pokojná. Viz mapa. Souřadnice: 50.1143525N, 14.3721878E (V případě akcí organizovaných v lokalitě přírodní rezervace Divoká Šárka je sraz na konečné tramvaje č. 26.)

Pro zájemce je naplánována návštěva Komunitní živé zahrady ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje s vytvořenými biotopy vodních ploch, kde byl v roce 2021 zaznamenán a zdokumentován opakovaný výskyt bobra evropského. Vodní plochy v zahradě jsou také lovištěm ledňáčka říčního a volavky popelavé.

Na základě péče o pozemky zřizuje ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje v roce 2022 místní pozemkový spolek. Účast na Šáreckém dobrovolnickém víkendu je tudíž i podporou vzniku pozemkového spolku.

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka – Lysolaje organizuje také dobrovolnické akce věnované péči o zeleň skalních výchozů v blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka nebo úklidové akce Ukliďme Šárku během procházek přírodním parkem Šárka – Lysolaje.

Těšíme se na Vaši účast.