VÝSADBA STROMŮ – LIBOŠOVICE

Datum: 30. 10. 2021
Čas: 0:00 - 0:00
Místo konání: Zlatá stezka u Libošovic
výsadba

Výsadba 144 kusů našich původních ovocných stromů, 45 kusů lip a vybudování 5 nových tůní změní Intenzivně využívané pole na Biocentrum u Zlaté stezky. Na vhodné místo se pro poutníky umístí lavička, informační tabule, která bude turisty seznamovat s revitalizací a celým záměrem obnovy krajiny. Na jaře se plocha oseje květnatou loukou a jako poslední bod revitalizace budou na pozemku umístěny včelí úly. Celý projekt zvýší biodiverzitu krajiny.

Pro všechny účastníky zajištěno občerstvení.

 

Organizátor

Organizátor: ČSOP Klenice

Kontaktní osoba: Milada Vrbová

E-mail: info@csopklenice.cz

Telefon: 605000577