Brambory, špekáčky a kus odvedené práce

I na podzim se na mnoha lokalitách schází dobrovolníci, kteří odklízí biomasu, prořezávají, vysekávají nálet apod. Odměnou jim je pohled na dobře odvedou práci a mnohdy i společně strávený čas u ohně. Pečené brambory v popelu jsou řádná odměna při podzimních aktivitách.

Podzimní akce naleznete zde:

Nadcházející akce – Víkend pro přírodu (vikendproprirodu.cz)