O kampani

Kampaň Víkend pro přírodu, je určená dobrovolníkům a organizátorům akcí pro přírodu a v přírodě. Jedná se hlavně o údržbu krajiny a pomoc přírodě.  Tedy primárně různá kosení, sázení, obnovy mokřadů. Dále sem lze zařadit i budování či obnovu návštěvnické infrastruktury přírodně zajímavých míst a podobně.

Jedná se o konkrétní akce, které jsou nabízeny dobrovolníkům, kteří se mohou na tyto akce hlásit. Organizátory akcí jsou jednotlivé pobočné spolky Českého svazu ochránců přírody a pozemkové spolky. Bližší informace o akcích jsou uvedeny vždy u konkrétní akce.

Celou kampaň zaštiťuje Český svaz ochránců přírody.