Zásady ochrany osobních údajů

Na tomto webu sbíráme prostřednictvím webového formuláře informace o akcích pořádaných Českým svazem ochránců přírody spřízněnými organizacemi a pořadateli za účelem nabídky účasti na těchto akcích veřejnosti. Tyto osobními údaje jsou kontaktní údaje na pořadatele (jméno,e-mail, telefonní číslo) a pořadatelé akcí souhlasí se zpracováním těchto údajů Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) jako správcem se sídlem Michelská 48/5, 140 00 Praha 4 za účelem zveřejnění údajů o pořádaných akcích, jejich vyhodnocení a dalším informování o aktivitách ČSOP. Bez jejich souhlasu informace nelze přijmout a zpracovat. Jiné osobní údaje se postřednictvím tohoto webu nesbírají.