Pro organizátory

Pořádáte akci? Potřebujete na akce dobrovolníky z řad široké veřejnosti? Pak svou akci zveřejněte na našich stránkách pomocí formuláře „Vložit akci“ a dobrovolníci se budou hlásit sami.

Kdo může pořádat akce „Víkend pro přírodu“

Jakýkoliv pobočný nebo pozemkový spolek Českého svazu ochránců přírody.

Na akcích dbejte na bezpečnost práce a nevystavujte se zbytečnému riziku nebezpečí. Odpovědnost za akci nese vždy pořadatel dané akce.