Pro organizátory

Pořádáte akci? Potřebujete na akce dobrovolníky z řad široké veřejnosti? Pak svou akci zveřejněte na našich stránkách pomocí formuláře „Vložit akci“ a dobrovolníci se budou hlásit sami.

Kdo může pořádat akce „Víkend pro přírodu“

Jakýkoliv pobočný nebo pozemkový spolek Českého svazu ochránců přírody.

Na akcích dbejte na bezpečnost práce a nevystavujte se zbytečnému riziku nebezpečí. Odpovědnost za akci nese vždy pořadatel dané akce.

Odměna za uspořádání akce

Jako poděkování za uspořádanou akci od nás obdržíte tričko Víkend pro přírodu a samolepky.

Finanční podpora akce

Symbolickou finanční podporu od nás získáte na akce, pokud nám zašlete fotografie i s účastníky a vyplníte nám formulář Zpráva z akce – Víkend pro přírodu (vikendproprirodu.cz) .

Fotografii s účastníky můžete nahradit prezenční listinou.

Finanční podpora je vyplácena na základě faktury.