Pro organizátory

Pořádáte akci? Potřebujete na akce dobrovolníky z řad široké veřejnosti? Pak svou akci zveřejněte na našich stránkách pomocí formuláře „Vložit akci“ a dobrovolníci se budou hlásit sami.

Kdo může pořádat akce „Víkend pro přírodu“

Jakýkoliv pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody

Na akcích dbejte na bezpečnost práce a nevystavujte se zbytečnému riziku nebezpečí. Odpovědnost za akci nese vždy pořadatel dané akce.

Odměna za uspořádání akce

Jako úpoděkování za uspořádanou akci od nás obdržíte třičko Víkend pro přírodu.

Bezpečnost na hromadných akcích

V současné době doporučujeme nechat si od účastníků nechat doručit čestné prohlášení, že jsou negativně testovaní v kratší době než 3 dny, případně, že v uplynulých 180 dnech prodělali nemoc COVID-19, nebo že mají za sebou 1. očkovací dávku (21 dní), případně se otestovat v místě akce (svým testem, nebo testem, který poskytne organizátor).

Je dobré uchovat si seznam účatníků akce, kdyby se u některého projevilo onemocnění COVID-19 do 14 dnů od akce, aby bylo možné informovat všechny účastníky.