ŠÁRECKÉ DOBROVOLNICKÉ VÍKENDY PRO PŘÍRODU

ŠÁRECKÉ DOBROVOLNICKÉ VÍKENDY PRO PŘÍRODU
Datum: 30. 4. 2022
All-day event
Místo konání: Praha

ŠÁRECKÉ DOBROVOLNICKÉ VÍKENDY PRO PŘÍRODU

  1. dubna (čarodějnická sobota) a kterákoliv následující sobota v roce 2022

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje navazuje na dobrovolnické akce organizované v roce 2021 v rámci kampaně ČSOP Víkend pro přírodu a vyhlašuje tímto Šárecké dobrovolnické víkendy pro přírodu na kteroukoliv sobotu v roce 2022 počínaje 26. únorem. Dobrovolníkům nabízíme setkání v přírodě a aktivní účast na obnově stepní stráně v blízkosti přírodní památky Nad Mlýnem na území přírodního parku Šárka - Lysolaje (nad Heřmanovým dvorem). Jedná se o dokončování odstraňování zapojeného porostu křovin a náletových dřevin, kosení trávy a přípravu půdy pro výsev stepní vegetace. (Je třeba vzít v potaz, že je manipulováno i s trnitými křovinami. Odpovídající ochrana rukou je nezbytná. Vhodná je pevná kotníková obuv.)

Pro zájemce je naplánována návštěva Komunitní živé zahrady ČSOP Přírodní park Šárka - Lysolaje s vytvořenými biotopy vodních ploch, kde byl v roce 2021 zaznamenán a zdokumentován opakovaný výskyt bobra evropského. Vodní plochy v zahradě jsou také lovištěm ledňáčka říčního a volavky popelavé.

Na základě péče o pozemky zřizuje ČSOP Přírodní park Šárka - Lysolaje v roce 2022 místní pozemkový spolek. Účast na Šáreckém dobrovolnickém víkendu je tudíž i podporou vzniku pozemkového spolku.

Zájemci o účast na kterékoliv sobotní akci v roce 2022 se přihlašují na níže uvedených kontaktech. (V případě změny termínu nebo zrušení akce budou s předstihem informováni.)

csop@sarka-lysolaje.cz, 776 100 100

Sraz přímo na stráni nad Heřmanovým dvorem. Není-li pro konkrétní akci stanoveno jinak, je možné se k akcím připojit kdykoliv během dne počínaje 11:00. (V případě akcí organizovaných v lokalitě přírodní rezervace Divoká Šárka je sraz na konečné tram. č. 26.)

Obnovovaná stepní stráň nad Heřmanovým dvorem se nachází 300 metrů od zastávky autobusu č. 116 Na Mlýnku severně ulicí Pokojná. Viz mapa. Souřadnice: 50.1143525N, 14.3721878E

1) obnovovaná stepní stráň nad Heřmanovým dvorem v Šáreckém údolí

2) Komunitní živá zahrada ČSOP Přírodní park Šárka - Lysolaje s biotopy vodních ploch

3) zastávka autobusu č. 116 Na Mlýnku

4) přírodní památka Nad Mlýnem

Poskytovanou péčí stráni nad Heřmanovým dvorem v Šáreckém údolí jsou obnovovány stepní a luční formace s širším ekotonem k lesu. Viz porovnání leteckého snímku původního stavu a vizualizace cílového stavu pozemku.

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje organizuje také dobrovolnické akce věnované péči o zeleň skalních výchozů v blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka nebo úklidové akce Ukliďme Šárku během procházek přírodním parkem Šárka - Lysolaje.  Těšíme se na Vaši účast.

Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada
Začátek: 10. 9. 2022 - Konec: 11. 9. 2022
Čas: 8:30 - 16:00
Místo konání: Bečovská botanická zahrada, učebna ekocentra: https://mapy.cz/s/dogozafato

Kosení a úklid rostlinné hmoty v genofondovém sadu, budování environmentálních prvků.

Brigáda Na Plachtě a oslava 20 let SEVERU v HK

Brigáda Na Plachtě a oslava 20 let SEVERU v HK
Datum: 23. 4. 2022
Čas: 9:00 - 17:00
Místo konání: sraz je na hrázi rybníka Jáma – lze sem dojet autobusem 1, 2, 27 z hlavního nádraží

Tradiční jarní brigáda na Plachtě bude letos okořeněná vůní vzpomínek a příchutí oslav toho, že Středisko ekologické výchovy SEVER existuje již 20let!

Co se bude dít?
Čekají nás klasické terénní radosti jako odstraňování náletových dřevin, sekání trávy, vyhrabávání stařiny a odklízení větví, kopání nových tůní pro obojživelníky, písečných dun pro včely, sbírání odpadků,...

Od13:30 do 15 h jsme připravili zážitkovou vycházku pro rodiny s dětmi.

Co s sebou?
Doporučujeme si vzít rukavice, pilku, nůžky, sekeru, křovinořez, motorovou pilu (jak se kdo cítí), ale pokud nic z toho nemáte, nebojte se dorazit i s prázdnýma rukama – nářadí bude v omezeném množství k dispozici a občerstvení také – v podobě bezpalmových buřtů a chleba
k opečení na ohýnku, na čaj si nezapomeňte vlastní hrníček.

Akce je veřejná, určena úplně všem věkovým kategoriím – každý může pomoci.

O lokalitě Na Plachtě najdete více např. na www.naplachte.cz nebo na FB skupině Přátelé přírodní památky Na Plachtě.

Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada
Začátek: 18. 6. 2022 - Konec: 19. 6. 2022
All-day event
Místo konání: 8:30 Bečovská botanická zahrada, učebna ekocentra: https://mapy.cz/s/dogozafato

Kosení trávo bylinných ploch v genofondovém sadu, hrabání, sušení, úklid posekané hmoty.

Sekání orchidejové louky u Vojkova na Říčansku

Sekání orchidejové louky u Vojkova na Říčansku
Začátek: 9. 7. 2022 - Konec: 16. 7. 2022
All-day event
Místo konání: Tehov (Středočeský kraj) GPS 49.9878117N, 14.7080611E

Od soboty 9. července. budeme louku ručně kosit, setkáváme se brzo ráno,. V průběhu se porůznu část trávy obrací k dosušení, a následující sobotu 16. proběhne od rána do odpoledne společné dosečení a hlavně vyvezení biomasy.

Hrábě, vidle a plachty na tahání budou, ale kosu případně raději vemte vlastní. Louka je podmáčená, tak buďto v holinkách, případně sandálech či naboso. Stravu a pití s sebou, a doporučujeme ochranné prostředky proti komárům.

Doprava na lokalitu je individuální. Nejbližší zastávka MHD je „Tehovec, Vojkov". Poblíž se dá parkovat autem, ale místo je poněkud omezené. Nejlepší je dojet na kole, z Říčan na místo vede cyklistická stezka (rozcestník "Vojkov – háj.").