4. Šárecký dobrovolnický úklid

Datum: 4. 12. 2021

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje vyhlašuje v rámci kampaně ČSOP Víkend pro přírodu Šárecký dobrovolnický víkend na 4. prosinec 2021. Dobrovolníkům nabízíme setkání v přírodě a aktivní účast na obnově stepní stráně v blízkosti Přírodní památky Nad Mlýnem na území Přírodního parku Šárka - Lysolaje (nad Heřmanovým dvorem). Jedná se o dokončování odstraňování zapojeného porostu křovin a náletových dřevin, kosení trávy a přípravu půdy pro výsev stepní vegetace. (Je třeba vzít v potaz, že je manipulováno i s trnitými křovinami, odpovídající ochrana rukou je proto nezbytná. Vhodná je pevná kotníková obuv.)

Pro zájemce je naplánována návštěva komunitní zahrady ČSOP Přírodní park Šárka - Lysolaje s vytvořenými biotopy vodních ploch, kde byl letos zaznamenán a zdokumentován opakovaný výskyt bobra evropského. Vodní plochy v zahradě jsou také lovištěm ledňáčka říčního a volavky popelavé. Na základě péče o oba pozemky (obnovovaná stepní stráň a zahrada s renaturovanými vodními plochami) ČSOP Přírodní park Šárka - Lysolaje zřizuje místní pozemkový spolek. Účast na Šáreckém dobrovolnickém víkendu je tudíž i podporou vzniku místního pozemkového spolku.

Zájemci o účast se mohou přihlásit e-mailem csop@sarka-lysolaje.cz a telefonicky na tel. 776 100 100.
Sraz vždy v 11:05 na zastávce autobusu č. 116 Na Mlýnku. Autobus odjíždí v 10:51 z Vítězného náměstí (Dejvické) směrem do ulice Jugoslávských partyzánů. (Pozor intervaly autobusu jsou 1x za hodinu.) K akci je možné se připojit kdykoliv během dne. Ukončení akce je předpokládáno se setměním. Obnovovaná stepní stráň se nachází 300 metrů chůze od autobusové zastávky severně ulicí Pokojná.

K akci je možné se připojit kdykoliv během dne. Ukončení akce je předpokládáno se setměním.

Josefov – Severní svahy

Datum: 18. 9. 2021
Místo konání: sraz u Podklasného mlýna

Co se bude dít:

  • hrabání posečené trávy
  • odklízení travní biomasy
  • vlastní nářadí vítáno (hrábě, vidle) - není podmínkou

Organizátor: ČSOP JARO Jaroměř
Kontaktní osoba: David Číp
Kontakt: 603 847 18

Víkend pro přírodu 11. – 12. září 2021 Němčany u Slavkova

Začátek: 10. 9. 2021 - Konec: 12. 9. 2021
Místo konání: Němčany u Slavkova

 Místo vyhlášené v kategorii Evropsky významná lokalita.

Co budeme dělat?

- kosit a hrabat travní hmotu, kácet náletové dřeviny.

Pečujeme o biotop stepních panonských trávníků s největší populací koniklece  velkokvětého na Vyškovsku.

Jak se za námi dostanete?

Přes obec Němčany u Slavkova a  průjezdem areálu zemědělského podniku okolo jízdárny – dále pak polní cestou.

Občerstvení pro účastníky po celou dobu akce zdarma a přispíváme na cestovné.

Na lokalitě nocujeme od pátečního večera 10. září. Stany a spacáky sebou.

Dotazy na horepnik_csop@centrum.cz, nebo mob. 776 799 288.

V případě nepříznivého počasí se akce odloží na následující víkend.

Více informací

https://vikendproprirodu.cz/wp-content/uploads/2021/09/Nemcany.jpg https://vikendproprirodu.cz/wp-content/uploads/2021/09/nemcany-2.jpg https://vikendproprirodu.cz/wp-content/uploads/2021/09/nemcany-3.jpg https://vikendproprirodu.cz/wp-content/uploads/2021/09/nemcany-4.jpg

 

1. Morkůvecká seč

Začátek: 13. 8. 2021 - Konec: 15. 8. 2021
Místo konání: sad u Morkůvek

Srdečně všechny zveme na naši novou lokalitu v Morkůvkách.
Jedná se o starý opuštěný sad, v němž rostou orchideje a bují biodiverzita. Teda bujela, dokud o něj nepřestalo být pečováno a nezačal zarůstat třtinou. Proto nastupujeme my a s křoviňáky, hráběmi a posléze i ovcemi zkusíme vrátit sadu jeho slávu.
Toto prvotní seznámení s lokalitou bude třídenní, ale zúčastnit se můžete samozřejmě i jen na den. Večery u ohýnku ale často bývají to nejlepší, tak to zvažte a pokud máte třeba kytaru či jiný nástroj, vezměte ho s sebou!
V plánu bude sečení a hrabání, pokud bude horko, prozkoumáme kvalitu vody v nedalekém rybníku Balatonu.
Jídlo si řeší každý sám, spaní hezky pod širákem
Zájemci nechť se ozývají tradičně na mailu csopmorava@gmail.com. Budeme se těšit!

 

Kraj: Jihomoravský

Obec: Morkůvky

GPS souřadnice: 48.9786569N, 16.8665886E

Čas začátku akce: 17:00

Místo srazu: sad u Morkůvek

Adamecká seč

Datum: 24. 7. 2021
Místo konání: Želetice (Jihomoravský kraj)

Milí příznivci ochrany přírody,

V sobotu vyrážíme do terénu vrhnout se na první letošní seč rozsáhlé přírodní památky Na Adamcích. Začneme tzv. "modráskovou oplocenkou" a potom budeme pokračovat sečením a hrabáním dalších ploch tak, abychom stihli udělat pěknou mozaiku na co největší vybrané ploše. Uvidíme, kolik se nás sejde a tomu se přizpůsobíme.
Každá ruka se bude hodit a moc rádi vás uvidíme. Pokud bude vedro, zkusíme krom práce prozkoumat nedaleký rybník Nynek a jeho koupací potenciál 🙂

Místo srazu: naučná cedule NPP Na Adamcích

Organizátor: ČSOP Morava

Kontaktní osoba: Johana Drlíková

E-mail: csopmorava@gmail.com

Telefon: 728 744 358