Šárecký dobrovolnický víkend

Datum: 26. 2. 2022
Čas: 11:00 - 20:00
Místo konání: Stráň nad Heřmanovým dvorem

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje vyhlašuje v rámci kampaně ČSOP Víkend pro přírodu první Šárecký dobrovolnický víkend v roce 2022 na 26. únor. Dobrovolníkům nabízíme setkání v přírodě a aktivní účast na obnově stepní stráně v blízkosti přírodní památky Nad Mlýnem na území přírodního parku Šárka - Lysolaje (nad Heřmanovým dvorem). Jedná se o dokončování odstraňování zapojeného porostu křovin a náletových dřevin, kosení trávy a přípravu půdy pro výsev stepní vegetace. (Je třeba vzít v potaz, že je manipulováno i s trnitými křovinami, odpovídající ochrana rukou je proto nezbytná. Vhodná je pevná kotníková obuv.)

Pro zájemce je naplánována návštěva komunitní zahrady ČSOP Přírodní park Šárka - Lysolaje s vytvořenými biotopy vodních ploch, kde byl v roce 2021 zaznamenán a zdokumentován opakovaný výskyt bobra evropského. Vodní plochy v zahradě jsou také lovištěm ledňáčka říčního a volavky popelavé. Na základě péče o oba pozemky (obnovovaná stepní stráň a zahrada s renaturovanými vodními plochami) ČSOP Přírodní park Šárka - Lysolaje zřizuje místní pozemkový spolek. Účast na Šáreckém dobrovolnickém víkendu je tudíž i podporou vzniku místního pozemkového spolku.

Zájemci o účast se mohou přihlásit na těchto kontaktech:
csop@sarka-lysolaje.cz
tel. 776 100 100
Sraz je přímo na stráni nad Heřmanovým dvorem. K akci je možné se připojit kdykoliv během dne počínaje 11:00.
Obnovovaná stepní stráň se nachází 300 metrů chůze od zastávky autobusu č. 116 Na Mlýnku severně ulicí Pokojná.

Ochranářské dodělávky

Začátek: 11. 2. 2022 - Konec: 13. 2. 2022
All-day event
Místo konání: na Syslovcích či Morkůvkách

Bylo by krásné, kdybychom na předchozích dvouch akcích stihli vše, co stihnout chceme. Ale víme, jak to chodí a tak jsme si prakticky jistí, že ani zdaleka nestihneme vše. Proto tento víkend věnujeme tomu, co bude zrovna potřeba - jednoznačně se bude jednat o výřezy a pálení a teprve uvidíme zda na Syslovcích či Morkůvkách (nebo každý den jinde).
Ubytování zajistíme.
Hlaště se prosím na mailu csopmorava@gmail.com - čím dříve a závazněji, tím lépe, kvůli zajištění techniky 🙂 Budeme se na vás těšit!

Morkůvecké výřezy

Začátek: 28. 1. 2022 - Konec: 30. 1. 2022
All-day event
Místo konání: Morkůvky

Vyřezávání náletových dřevin na Morkůvkách. Spousta ohně, opékání a ubytování ve skautské klubovně v Klouboukách. Sraz 48.9791850N, 16.8673933E
Čas začátku je jen orientační, na přesné hodiny se domluvíme, stejně tak pokud by chtěl někdo vzít z Brna – ozývejte se nejlépe na csopmorava@gmail.com. Prosím přihlašte se na mailu co nejdříve a co nejzávazněji, potřebujeme mít představu kvůli počtu techniky. Mailem také dořešíme přesný čas začátku a případný společný odjezd z Brna. Budeme se těšit!

Syslovce

Začátek: 15. 1. 2022 - Konec: 16. 1. 2022
Čas: 10:00 - 17:00
Místo konání: Nenkovice, 696 37 Nenkovice, Česká Republika

První letošní akce naváže na účastnicky nejúspěšnější akci roku minulého. Na podzim jsme na Syslovcích udělali pořádný kus práce, ale ještě tam toho na nás spousta čeká. Budeme nadále vyřezávat houštiny a pálit.
Přespání ze soboty na neděli je už tradičně zajištěno na naší oblíbené faře v Želeticích.
Doporučujeme si vzít s sebou něco k jídlu a mžná i na opékání, brambory pečené v popelu taktéž stojí za to.
Hlaste se prosím na mailu csopmorava@gmail.com, budeme se na vás těšit!

4. Šárecký dobrovolnický úklid

Datum: 4. 12. 2021

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje vyhlašuje v rámci kampaně ČSOP Víkend pro přírodu Šárecký dobrovolnický víkend na 4. prosinec 2021. Dobrovolníkům nabízíme setkání v přírodě a aktivní účast na obnově stepní stráně v blízkosti Přírodní památky Nad Mlýnem na území Přírodního parku Šárka - Lysolaje (nad Heřmanovým dvorem). Jedná se o dokončování odstraňování zapojeného porostu křovin a náletových dřevin, kosení trávy a přípravu půdy pro výsev stepní vegetace. (Je třeba vzít v potaz, že je manipulováno i s trnitými křovinami, odpovídající ochrana rukou je proto nezbytná. Vhodná je pevná kotníková obuv.)

Pro zájemce je naplánována návštěva komunitní zahrady ČSOP Přírodní park Šárka - Lysolaje s vytvořenými biotopy vodních ploch, kde byl letos zaznamenán a zdokumentován opakovaný výskyt bobra evropského. Vodní plochy v zahradě jsou také lovištěm ledňáčka říčního a volavky popelavé. Na základě péče o oba pozemky (obnovovaná stepní stráň a zahrada s renaturovanými vodními plochami) ČSOP Přírodní park Šárka - Lysolaje zřizuje místní pozemkový spolek. Účast na Šáreckém dobrovolnickém víkendu je tudíž i podporou vzniku místního pozemkového spolku.

Zájemci o účast se mohou přihlásit e-mailem csop@sarka-lysolaje.cz a telefonicky na tel. 776 100 100.
Sraz vždy v 11:05 na zastávce autobusu č. 116 Na Mlýnku. Autobus odjíždí v 10:51 z Vítězného náměstí (Dejvické) směrem do ulice Jugoslávských partyzánů. (Pozor intervaly autobusu jsou 1x za hodinu.) K akci je možné se připojit kdykoliv během dne. Ukončení akce je předpokládáno se setměním. Obnovovaná stepní stráň se nachází 300 metrů chůze od autobusové zastávky severně ulicí Pokojná.

K akci je možné se připojit kdykoliv během dne. Ukončení akce je předpokládáno se setměním.