Víkend pro přírodu, managementový tábor Němčany u Slavkova

Pozvánka na akci Hořepník
Začátek: 9. 9. 2022 - Konec: 11. 9. 2022
Čas: 8:00 - 17:00
Místo konání: Bývalá pískovna Volkrámy, Němčany u Slavkova.

Víkend pro přírodu 10. – 11. září 2022 Němčany u Slavkova.
Místo vyhlášené v kategorii Evropsky významná lokalita.

Co budeme dělat?
– kosit a hrabat travní hmotu, kácet náletové dřeviny.

Pečujeme o biotop stepních panonských trávníků s největší populací koniklece velkokvětého na Vyškovsku.
Jak se za námi dostanete?
Přes obec Němčany u Slavkova a průjezdem areálu zemědělského podniku okolo jízdárny – dále pak polní cestou.
Občerstvení pro účastníky po celou dobu akce zdarma a přispíváme na cestovné.
Na lokalitě nocujeme od pátečního večera 9. září. Stany a spacáky sebou.
Začínáme pracovat v sobotu 10.9. v 8.00 hodin.
Dotazy na horepnik_csop@centrum.cz, nebo mob. 776 799 288.

V případě nepříznivého počasí se akce odloží na následující víkend.

Podzimní péče o sad, sklizeň a využití plodů

pohled do sadu
Datum: 20. 9. 2022
Čas: 9:00 - 12:00
Místo konání: Hostavice (na konci ul. Vidlák)

V rámci akce provedeme podzimní údržbu sadu.
Seznámíme se blíže se stromy. Projdeme typické odrůdy jabloní, které jsou v sadu vysázeny.
Jako součást podzimních aktivit v sadu se zaměříme i na možnosti využití plodů.

Je vhodné mít pracovní oděv, pevné boty a dlouhé kalhoty (x kopřivám)
S sebou svačinu a pití.

Mokřadem OFF-ROADEM

offroud v bahně
Datum: 21. 5. 2022
Čas: 10:00 - 15:00
Místo konání: Parkoviště U rakovské cesty, Rokycany – ( u vojenského muzea na demarkační linii)

Seznámení s péčí o lokalitu skrzevá pojezdy terénních vozidel. Svezení lokalitou a tím vlastní hmotností přispění ke zvýšením účinku pojezdu. Přednáška o tomto typu péče. Veřejný oheň, občerstvení.