Příběhy z akcí

Olzohrab III.

V rámci akce se pracovalo na lokalitách PP Věřňovice (Věřňovice), Lazecká Remiza (Petrovice u Karviné) a PP Hraniční meandry Odry (Kopytov). Na lokalitách se kosily louky, hrabala a odklízela se biomasa, sušilo seno. Z důvodu špatného večerního počasí, plánovaný doprovodný program byl odvolán.

Fotografie

Gorol camp II.

2. termín Gorol campu (11.-12.9.2021) se konal  v Návsí u Písku, kde se kosily rašeliniště s rosnatkou a následovně mokřadní louka v Písečné na lokalitě Kotelnice. V rámci doprovodného programu byla exkurze na rosnatkových lokalitách, probíhala výroba bosobot, vyřezávání dřevěných lžiček a večer autorského čtení vodáckých povídek.

Fotografie

Gorol camp

První termín Gorol campu (4.-5. 9. 2021) se konal v Mostech u Jablunkova, kde účastníci kosili louky, hrabali a odklízeli biomasu, zvětšovali tůňky z minulého roku. Poznávali faunu a floru lokality o kterou už pečujeme třetím rokem.

Fotografie

Javorový

V rámci akce na Javorovém probíhala obnova pastviny na vrcholu horu, kdy se na lokalitě kosila zarůstající louka, vyřezávalo se stromy a odvážela se biomasa z lokality. Několik účastníků si vyřezalo ze dřeva svojí lžičku. V rámci akce účastníci měli zajímavá pozorování, jako vytí vlků, nebo viděli puštíka bělavého. Odměnou pro lidi, kteří zůstali pracovat až do neděle, byla exkurze k nedávno objevenému vyřezávanému kameni starém 3 000 let.

Fotografie

Olzohrab II.

Druhý termín Olzohrabu (26.-27. 6. 2021), se konal v Kopytově na pozemcích ve vlastnictví ČSOP. V rámci akce probíhalo kosení na lokalitě, sklízení biomasy a výroba značení hranic pozemků. V rámci akce byla exkurze, v rámci které účastníci se seznámili s místní faunou a florou. Někteří účastníci si vyrobili bosoboty.

Fotografie

Olzohrab I.

První termín Olzohrabu (12.-13. 6. 2021) se konal v Dětmarovicích na lokalitě v Lyngu, kde probíhalo kosení louky, sklízení biomasy a vytváření vyvýšeného záhonu, kde používáme biomasu z lokalitu. Účastnící si prošli lokality, které ČSOP získalo v rámci programu Místo pro přírodu a vyráběli si bosoboty.

Fotografie

Morkůvecká seč

V pátek večer jsme se sešli na stráni u Morkůvek, kde jsme udělali základní tábor. Strávili jsme noc zpěvem s kytarou a ukulelem u ohně a ráno, značně nevyspalí, se vydali do terénu. Část skupiny s křovinořezy vysekávala starý sad v prudkém svahu, zbytek je následoval s hráběmi a uklízel po nich. V poledne nás tropické teploty zahnaly hledat vodu k zaplavání – přálo nám štěstí, nedaleká hasičská nádrž v Morkůvkách byla zrovna plná a tak jsme do ní hned všichni zapluli. Po obědě jsme se vrátili k hrabání a sečení. Smrtící vedro nás dost zpomalilo, ale k večeru už byla většina svahu hotová. Se setměním jsme znovu vyrazili vykoupat se a strávili další noc u ohně. V neděli jsme pokračovali ve stejném duchu, jen sekáči se posunuli o svah vedle. K tomu jsme vytvořili a vyfotili transparent za záchranu práv domorodých obyvatel v Amazonii. Po poledni jsme se znovu vykoupali, nakoukli na hody ve vsi a akci rozpustili s tím, že tři nejstatečnější muži pokračovali v dodělávkách až do večera.

Fotografie

Adamecká seč

V sobotu ráno jsme vyrazili na NPP Na Adamcích, kde jsme se postupně sešli v sedmičlenné soustavě. Od rána pěkně pražilo sluníčko, ale navzdory němu jsme se rozdělili na sekáče a hrabáče a vrhli se do práce. Naším cílem byla mozaiková seč několika teras, svahu a tzv. “modráskové oplocenky”, v níž se chrání rostlina vičenec ligrus, důležitá pro některé modrásky, přes zvěří.
Chvíli po poledni jsme již padali vedrem a tak jsme vyrazili prozkoumat nedaleký rybník Nynek, nalezený v mapách. S nadšením jsme zjistili, že jen kousek od této rozsáhlé přírodní lokality, kde trávíme nejeden letní horký víkend, je učiněný koupací zázrak. Čistá, zahřátá voda, málo bláta na dně a zpívající rákosníci v rákosí do nás hned vlily nové síly. Ovšem překonat se a od rybníku odejít zpět k práci, byl souboj vůle. Nakonec ale naše zodpovědnost vůči přírodě zvítězila a my se vrátili zpět na Adamce. Do pozdního odpoledne jsme pohrabali a odtahali pokosenou biomasu z teras i oplocenky a vysekali mozaiku v prudkém a zarostlém západním svahu. Na jeho shrabání dojde až za několik dní, kdy se tráva usuší a bude s ní snazší manipulace.
Domů jsme se vraceli zmožení více než obvykle, ale s uspokojením, kolik práce za námi zůstalo.

Fotografie

Sekání orchidejové louky u Vojkova na Říčansku

Jednou ze zájmových lokalit Ekocentra Říčany je podmáčená louka u obce Vojkov. Botanicky zajímavá lokalita mimo jiné s výskytem kosatce sibiřského a podle našich informací poslední lokalita na Říčansku, kde je dodnes hojný prstnatec májový.

Louka je v majetku ČR a ve správě Lesů ČR a díky nepřístupnosti a podmáčenému terénu není běžně obhospodařována. V předchozích letech jsme sekali louku bubnovou sekačkou a rostlinná masa byla ponechávána k zetlení na místě, což vedlo k další eutrofizaci lokality.

Později se část sušila a využívala pro dvorek – malé hospodářství, které i za tím účelem vzniklo u říčanského muzea, a část se odvážela jako krmivo nebo hnojivo okolním zemědělcům, ale až letos jsme se rozhodli ručně pokosit celou plochu a vyvézt všechnu rostlinnou masu.

A to se nám ve spolupráci s několika nadšenými kosáči, hrabáči a místním zemědělcem nakonec podařilo. Krom asi dvaceti pytlů sena pro zmíněný muzejní dvorek jsme našlapali jeden a půl valníku k zaorání jako zelené hnojivo.

Kosili jsme vždy brzy ráno, od soboty 10.7. do středy 14.7., kdy měla proběhnout hromadná akce. Kvůli nepříznivému počasí jsme to ale přesunuli na sobotu 17. 7. a tak jsme i po další dny ráno pokračovali hrabáním a přenášením na hromadu u přístupové cesty.

V sobotu jsme přemostili místo rozlitého potoka a začali hromadu vyvážet. Část dobrovolníků ještě pokračovala ve snášení k překladišti, část nakládala na ručně tahaný vozík, vyvážela a nahazovala do valníku. Skončili jsme až k večeru, ale stálo to za to!

Fotografie

Shrab mokřadní louky na Beránku

Akce proběhla jakožto náhrada za cca 20 firemních dobrovolníků, kteří kvůli covid nařízením ve své společnosti museli účast zrušit. Přesto se nám podařilo během týdne najít pár dobrovolníků, kteří mohli dorazit ráno během pracovního týdne. Zvládli jsme shrabat veškerou doposud pokosenou trávu a dokonce ještě část louky dále pokosit. Zíksali jsme kontakty na nové dva dobrovolníky, kteří se chtějí do ochrany mokřadu více zapojit. Akce, byť narychlo a minimalistická, byla velmi příjemná a úspěšná. Mockrát děkujeme Honzu Moravcovi z ČSOP za nápad ji uspořádat a za to, že dorazil také pomoct.

Fotografie

Obnova dubového stromořadí s ukázkou kroužkování a určování ptáků

Počasí nám moc nepřálo, bylo dost chladno a relativně málo účastníků. Pro účastníky to byl ale určitě mnohem lepší zážitek, než běžné vycházky za ptačím zpěvem, kde bývá okolo čtyřiceti lidí a polovina nic nevidí. Jaroslav Cepák poutavě povídal o odchycených druzích ptáků, za vydatné gestikulace, kterou komplikoval fotografování kroužkovaných jedinců, neb je při tom držel v ruce. Na lokalitě se běžně vyskytuje slavík modráček, který patří mezi vzácnější druhy. Odchyceni byli dva samci, cvrčilka slavíková, různé druhy rákosníků, vzácný rákosník ostřicový, atd. Po kroužkování část účastníků odešla na procházku a druhá část vysadila 25 doubků podél cesty a umístila okolo stromků drátěné ochrany proti okusu. Mladí účastníci se již těší, jak budou v létě stromky “dobrovolně” zalévat jako předchozí výsadby z minulých let.

Fotografie