Příběhy z akcí

Akce v roce 2024

Morkůvský masakr motorovou pilou 4

alší Morkůvský masakr je za námi, stejně jako za námi zůstala hormada odvedené práce. Na celý víkend či na část dne dorazilo 14 lidí a práce nám šla od ruky. Nálety padaly, ohně hořely, osamělé staré třešně byly osvobozovány a na místě neprostupné džungle vznikl prosvětlený remízek.
Třešinkou na dortu pak bylo bruslení na Čejčském jezeře. To sice už neexistuje, protože ho kdysi vysušili, ale příroda má pamět a tak se na pole, které ho vystřídala, občas vrátí alespoň ve formě rozlivu. My ale doufáme, že jednou se vrátí v celé své kráse a morava bude mít zas své moře 🙂

Fotografie


Akce v roce 2023

Olzohrab 8

Proběhlo kosení a sklízení na lokalitách v Dětmarovicích a v Kopytově. V rámci doprovodného programu proběhla diskuse o kryptozoologii.

Olzohrab 2

Proběhlo kosení a sklízení biomasy na lokalitách ve Věřňovicích a Kopytově. Proběhl odvoz odpadu do sběrného dvora na lokalitě v Dolní Lutyni. Účastnici využili možnost koupání v řece Olze.

Olzohrab 6

Proběhlo kosení luk na lokalitách v Dětmarovicích a Kopytově. Jako doprovodný program v rámci akce proběhlo po práci sledování seriálu Ahsoka

Olzohrab 5

V rámci akce proběhlo kosení a sklízení biomasy na lokalitě Lazecká Remíza. Zárověň proběhlo dokončování kosení a sklízení biomasy na lokalitě Zapověď v Mostech u Jablunkova.

Olzohrab 9

Proběhlo sklízení biomasy na lokalitě v Kopytově. Akce se účastnili praktikanti z přírodovědné fakulty Ostravské úniverzity. Na lokalitě proběhla přednáška o fungování managementu lokalit v ochraně přírody. Dále proběhlo vysévání kokrhele luštince vě Věřňovicích, kde se provádí likvidaci třtiny křovištní.

Olzohrab 1

V rámci akce proběhlo kosení a sklízení biomasy na lokalitách v Lazecké Remize a Věřňovicích. V rámci akce proběhla jarní přírodovědná exkurse v lužním lese v Lazecké Remize.

Olzohrab 3

V původním termínu pršelo, takže akce byla přesunuta na termín o víkend později. V rámci akce proběhlo kosení a sklízení biomasy na lokalitách Věřňovice a Kopytov. Jako doprovodný program na akci proběhlo koupání v řece Olze.

 Gorol camp 2

V rámci akce proběhlo kosení a sklízení biomasy na lokalitách Zapověď v Mostech u Jablunkova, Kotelnice louka v Písečné a rašeliniště s rosnatkami v Písku u Jablunkova. V rámci doprovodného programu proběhla exkurse na Megoňky (nedaleká přírodní památka na slovenské straně, kde byly objeveny přírodní obrovské kamenné koule).

Olzohrab 4

V rámci akce proběhlo sklízení a odvoz biomasy na lokalitách v Kopytově a Dětmarovicích. V rámci doprovodného programu probíhal kurz opravy hrabí a koupání v řece Olze

Olzohrab 7

V rámci akce proběhlo sklízení a odvoz biomasy na lokalitách V Lyngu (Dětmarovicích) a ve Věřňovicích. Akce se účastnili také praktikanti z Ostravské univerzity. V rámci doprovodného programu se někteří dobrovolníci účastnili se kulturní akce místní Polské kulturně osvětové organizace, s hudbou a bramboráky.

Gorol camp 1

Proběhlo kosení a sklízení biomasy na mokřadních loukách v Mostech u Jablunkova, Písečné a na rašeliništi v Písku.
V rámci doprovodného programu probíhal entomologický experiment na plastelínových housenkách, přírodovědná exkurze na lokalitách, přednáška o poutích do Santiago de Compostela. Dále v neděli odpoledne po práci proběhlo splavování řeky Olzy.

Lutyňská pískovna

V rámci akce proběhlo sběr smetí na nové lokalitě Lutyňská pískovna, která v roce 2022 byla zakoupena v rámci projektu Místo pro přírodu.
Kromě úklidu odpadu proběhla přírodovědná exkurse na lokalitě, kdy jeden z místních obyvatel vyprávěl historii lokality. Účastníci si vyzkoušeli střelbu z kuše a luku. Večer proběhla hra Dračí doupě. Akce byla pojata, jako oslava 10 let od vzniku ČSOP Cieszynianka.

Letní Olešenka

Pravděpodobně 33. ročník Olešenky byl opět úspěšný, lidí jako vždy spousta a práce se zvládla, dokonce jsme stihli pomoci místním s dalšími dvěma loukami. Neměl jsem ale vůbec čas fotit, takže přikládám fotky z jarní Olešenky…

Jarní Olešenka

Druhý ročník jarního kosení luk v Orlických horách, i letos velmi úspěšný, s početnou účastní a dokonce s prvním účastníkem, který se na naši akci dostal díky projektu Víkend pro přírodu

Morkůvský masakr motorovou pilou! III.

Vrátili jsme se na Morkůvky o dva měsíce později, ale jakoby se prohodilo počasí – zatímco v lednu jsme se opalovali na sluníčku, včera jsme umírali v ledovém vichru. Však nás taky nakonec bylo jen sedm statečných.😉
💨Ni vítr ni mráz nám nezabránil vydat se vstříc houštinám a zdatně je zdrtit. Před umrznutím nás zachraňovaly planoucí ohně, práce šla od ruky a večer bylo krásně vidět, jak úlehle prokoukly. 🪚
🌞Nedělní ráno nás přivítalo zářící sluníčko, jako by se nám chtělo vysmát, že jsme včera tak trpěli a zadělali si na pořádné nachlazení. Nebo nám to možná chtělo vynahradit, každopádně bylo nádherně. 🥀Vydali jsme se o kus vedle, na nejcennější, ale taky i nejprudší svah, kde jsme pohrabali stařinu po zimní seči. Když bylo hotovo, ještě jsme se na čas vrátili zpátky do sadu, pokračovat ve výřezech, pálení a pečení brambor, až jsme se nakonec utahaní, ale spokojení rozjeli domů 💚

 Morkůvský masakr motorovou pilou! Vol. 2

V lednu jsme se sešli na Morkůvkách, abychom znovu zapracovali na potlačení expanzivní svídy a dalších nežádoucích dřevin, které teplomilnou stráň zarůstají.
Sešel se nás nebývale velký počet, takřka dvacet lidí, takže nám šla práce perfektně od ruky.
Dva dny jsme káceli, řezali, tahali a pálili hromady klestí a užívali si příjemného počasí a hlavně skvělé party. Sobotní večer jsme zabrali půl Kloboucké hospody, kde jsme si užili skvělou večeři a pití po čemž následoval kouzelný průzkum veže místního kostela, kam nás vzali skauti, kteří nám poskytli bydlení ve své klubovně.

Řez ovocných stromů na Chotobuzi II

Akce se opět uskutečnila v genofondovém sadu, který je vedený jako Pomologické arboretum na Chotobuzi v Průhonicích. Bylo koncipována v obdobném duchu jako předchozí únorová.
I tentokrát bylo velmi chladno, ale nahlášení účastníci se nezalekli a účast byla hojná. Na místě jsme se zahřáli čajem, polévkou a samotným řezem starých jabloní. Rádi bychom v těchto akcích pokračovali i v příštím roce.

Řez ovocných stromů na Chotobuzi I.

Akce se uskutečnila v genofondovém sadu, který je vedený jako Pomologické arboretum na Chotobuzi v Průhonicích.
Ačkoliv bylo velmi chladno, celá akce i s teoretickou průpravou se uskutečnila přímo v sadu. Všechny principy řezu jsme si tak mohli názorně ukázat přímo na stromech. Pak jsme se pustili do práce a ve skupinkách probíhal řez jednotlivých stromů. Před jednotlivým zásahem, každý ostatním předem řekl, proč je daný řez potřeba udělat a jak ho provést. V případě pochybností byli k dispozici odborníci na řez, se kterými bylo možno veškeré dotazy konzultovat.
O akci byl velký zájem a těšíme se na další.

Přijďte si hrábnout

„Hraběcího dne“ v ovocném sadu v Brtnici u Velkých Popovic se v sobotu 3. června 2023 za účelem odstranění přebytečné biomasy zúčastnilo dvanáct velkých i malých dobrovolníků.
S hráběmi si pořádně protáhli těla a zároveň pomohli vylepšit travinné společenstvo v sadu snížením množství živin.
Větší část shrabaného sena stihli před prudkou změnou počasí odvézt a využít drobní chovatelé a myslivci. Zbytek nakopicovaného sena bohužel do dvou dnů zmokl takovým způsobem, že musel být následně odvezen do kompostárny. Biomasu se ale podařilo ze sadu odstranit a to považujeme za velký úspěch.

Fotografie

Slavnosti Libuňky, 1. ročník

Za námi je 1. ročník Slavností Libuňky a my bychom chtěli za Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady moc poděkovat všem dobrovolníkům za účast na akci a jejich pomoc! Akce se krásně vydařila. Počasí ideální, ani teplo, ani zima, den po akci přišel po několika týdnech déšť (ráno mrazíky..tož pravda!). Účast byla hojná, během akce, když počítám i ty, kteří se jen mihli, nás bylo kolem 25! Kosičů nebylo už tolik, ale dostatek, abychom naplánovanou práci krásně zvládli – a za to patří všem velký dík!

V pátek odborná exkurze na mokřady na úvod s večerním ohněm a buřty v kempu a online kurzem kosení. … Od rána v sobotu kosení v mokřadech s ukázkou slavíka modráčka při kroužkování, potom skvělá odpolední přednáška kolegů z AOPK ČR, RNDr. Šoltysové a Mgr. Višinského, večer polní kuchyň s bramboráky, masem, zeleninou a při úplňku návštěva mokřadů s poslechem tajuplných hlasů žab! …Neděle ještě sečení a na závěr akce jak se říká mezi ornitology „špek“ – 2 vlhy pestré nad mokřadem – no krása s nádherou! Fotky řeknou zbytek… Děkujeme moc všem ještě jednou za účast a pomoc na vydařené akci a těšíme se na viděnou zase příště! Za finanční podporu konání akce děkujeme Českému svazu ochránců přírody!

Fotografie

Osvobození motýlího království

Fotografie

Aprílové bobkobraní

Fotografie

Brigáda v sadu

Fotografie

Svídě to natřeme

Víkend se svídou byl skutečně pestrý a to jak účastníky, tak programem!
Na Morkůvkách se tento víkend sešlo dvanáct nadšenců a bláznů, kteří se nenechali vyděsit tropickými vedry a vydali se bojovat s expanzní svídou. Dva z nás dokonce dorazili až z Prahy!
Pražské posily by obvykle byly absolutním vrcholem, ale tenhle víkend je trumfnul Alex, se kterým se vůbec nepočítalo. V sobotu u snídaně nám ale pípnula smska „Teď jsme doletěli z Ameriky, jedu k vám“. V poledne u oběda tak dorazila zcela nečekaná, ale o to cennější posila.
Práce byla spousta. Dopoledne jsme se vrhnuli na likvidaci svíd a dalších náletů a vytváření příjemného prosvětleného „lesíka“ namísto neprostupné temné džungle. Hned se zapojilo i naše stádo, které se tu zrovna pase. S chutí se vrhlo na požírání korun pokácených stromů. Práci jsme tedy trávili ve stínu, v pospolném mezidruhovém duchu
Polední pauzu jsme si užili u morkůvského rybníka. Živá, ač poněkud páchnoucí voda nám vlila novou energii do žil, stejně jako vydatný oběd ve stínu místních tůjí.
S odpolednem jsme se přesunuli na druhý svah, kde na nás čekala krásná mozaiková seč k pohrabání a odtahání. Vzhledem k tomu, že ještě v šest odpoledne sluníčko svítilo, jakoby byly stěží čtyři, dalo nám to pěkně zabrat a skončili jsme teprve se západem slunce.
Program na večer byl ale jasný navzdory vší únavě – v Morkůvkách jsou hody! Důkladně jsme se omyli na hřbitově a vydali se vstříc místní zábavě. A že to stálo za to! Posilněni vínem jsme prvně obsadili řetízkový kolotoč a pak se přidali do víru polky pod májkou za doprovodu vyhlášené dechovky. Nejedné z nás bylo po takovém víření krapítek špatně.
V neděli jsme se pak věnovali už jen lehčím dodělávkám. Muži se chopili instalace nádrže pro napájení ovcí a zbytek pokračoval ve vyřezávkách a úklidu plochy, kde připravoval hromady klestí na budoucí výrobu biouhlu. Po poledni jsme pak zakončili víkend limonádou v hospodě a zničení, ale spokojení se rozjeli zpátky domů, připravit se na návrat do pracovního procesu…

Fotografie

Syslovecký senohrab

V pátek večer jsme se sešli na už zčásti posečených Syslovcích. Něco málo jsme pohrabali a pak si užívali příjemný večer u ohně a kytary. Druhý den jsme pak vyrazili do boje se záplavami biomasy, které se letos urodilo nadprůměrné množství. Sluníčko nás krutě drtilo a tak jsme se po poledni přesunuli na koupaliště o pár vesnic dál, kde jsme strávili tu nejparnější dobu u vody a s vychlazenou Kofolou. V podvečer jsme se pak na lokalitu vrátili s novými silami a až do tmy jsme hrabali a tahali seno. V neděli nás už brzy ráno probudilo nebývalé horko a bylo nám jasné, že tento den bude ještě hůř. Bohudíky jsme už měli na Syslovcích takřka hotovo a stačilo se přesunou na nedalekou NPP Na Adamcích, kde na nás čekaly dvě menší plochy, zato ale o to větší svah. Z posledních sil jsme se vrhli do práce a před polednem bylo hotovo. Nejvyšší čas, jinak bychom se upekli. Z tohoto víkendu se budeme ještě pár dní zotavovat, ale to hlavní se podařilo, lokalita je posečená, pohrabaná a uklizená.

Fotografie

Políčíme na líčidlo

A je po líčidlu. Nejenže jsme vytrhali všechny plánované plochy ale zvládli jsme i nově objevenou obří enklávu téhle invazní mrchy na druhé straně cesty. Trhali jsme, kopali jsme, hrabali jsme, drtili jsme líčidlo všemi způsoby. A strašně jsme si to užívali, vyplavovali ze sebe všechen zapouzdřený vztek a užívali si přívaly endorfinů vždy, když nějaká z „mandragor“ podlehla a my se jí zmocnili i s jejími rozvětvenými kořeny.
Bylo to parádní a už se těšíme, až se vrátíme příští rok si to zopakovat.
Dúbrava se nám za naši snahu v její prospěch odvděčila tím, že na následné exkurzi jsme potkali všechno, co se v této době potkat dá – lilie, orchideje i skutečně obrovského tesaříka obrovského.

Fotografie

Mokřadem OFF-ROADEM

Fotografie 


Akce v roce 2022

Sázení ovocných stromů starých odrůd

Výsadba stromů proběhla 4.11.2022 v genofondové ploše Horní sad, na Břevnově. Na této ploše byly před několika lety vysázeny jabloně Parmény zlaté. Ukázalo se, že jejich zdravotní stav není v pořádku. Byly napadeny houbovou chorobou a stav se i přes provedená opatření nezlepšil. Bylo rozhodnuto o jejich nahrazení novými stromy.

Práce spočívala ve vyklučení stávajících stromů. Na předem určené pozice byly umístěny nové sazenice stromů. Nejprve byla provedena ukázková výsadba stromu. Následně účastníci pokračovali ve výsadbě stromů dalších. Na akci se sešlo na 20 zájemců, kteří se na výsadbě podíleli.

Podařilo se vysázet všech 20 stromů, a to navzdory nepřízni počasí, které 4.11.2022 panovalo (celodenní vytrvalý déšť.) Na druhou stranu stromy byly ihned dostatečně zavlaženy, což může přispět k lepšímu ujmutí sazenic.

Jedná se z velké části o původní české odrůdy z prioritních záchranných sortimentů. Část z odrůd pochází od význačného českého šlechtitele Eduarda Josefa Procheho. Jde o odrůdu Daňkovo, Libernáč sloupenský či Jaroslav Němec. Některé odrůdy jako Anýzové české či České růžové se řadí k pokladům českého genofondu a stojí za to tyto zajímavé odrůdy nejen zachovat, ale i znovu rozšiřovat. U některých z nich, např. u třešně Bütnerova pozdní chrupka jde přímo o genofondový materiál z této lokality, získaný odběrem roubů. Nyní byly stromy v podobě mladé výsadby navráceny zpět do lokality.

Sázení starých odrůd jabloní

Výsadba jabloní proběhla v pátek 21. října na Den původních odrůd jablek. Den jablek se začal slavit ve Velké Británii v roce 1990. Tento den je nejen oslavou jablečných plodů, ale také vyzdvihnutím pestrosti starých a krajových odrůd, které se vytrácejí z našich zahrad, sadů, alejí a krajiny.

Desítka nových jablůněk starých odrůd byla během této akce vysázena na volné pozice do genofondového sadu na Chotobuzi. Ovocné sady na Chotobuzi, které jsou součástí Botanické zahrady v Průhonicích, vede Český svaz ochránců přírody jako genofondovou plochu starých odrůd. Historicky jde o část pomologického arboreta, které bylo na této lokalitě zakládáno od roku 1941.

Na volné pozice postupně dosazujeme odrůdy českých šlechtitelů. Mezi ně se zapsal i Josef Eduard Proche. Sázeli jsme také jeho první vyšlechtěnou odrůdu, jabloň Daňkovo.

Podzimní péče o sad, sklizeň a využití plodů

Akce proběhla 20.9.2022. Sešli jsme se v sadu Na Čihadlech. Úvodem jsme prošli zásady celoroční péče o sad v kostce (od výsadby, oplůtků, řezů, až ke sklizni). Poté jsme se zaměřili na to, co je typické pro podzimní období v sadech.

Seznámili jsme účastníky se starým sadem. Postupně jsme se zastavili u označených stromů s odrůdovými návěskami (desítka odrůd). Vysvětlili si systém značení stromů ČSOP a propojení do databáze odrůd: www.stareodrudy.cz

Účastnící odebírali sami jednotlivé vzorky. Naučili se pracovat s teleskopickými česáčky. Případně využili žebřík. Představili jsme si jednotlivé odrůdy (např. Boskoopské, Oldenburg, Sudetská reneta, Jonathan, Bernské růžové, Baumannova reneta), jejich vlastnosti, očesali několik plodů a proběhla ochutnávka plodů přímo na místě u stromu. Vysvětlili jsme si na konkrétních příkladech, které pomologické znaky plodů je třeba při určování sledovat.

Nakonec jsme se věnovali zpracovatelské problematice a uvedli tipy na zpracování plodů.
Na závěr proběhla ochutnávka domácích jablečných produktů: jablečný ocet, jablečný sirup na domácí limonádu, sušené křížaly odrůdy Boskoop přímo z tohoto sadu.

Aprílové bobkobraní

Poklidili jsme koňské pastviny po zimní pastvě a vykydali ovčí přístřešek. Navíc jsme zvládli udělat potřebný „servis“ našemu ochranářskému stádečku, takže proběhla potřebná manikúra kopyt, přeočkování, oznámkování jehňat a kontrola zdravotního stavu zvířat. Přesto, že akce byla celkem komorní, byla velmi prospěšná, a proto plánujeme každoroční opakování.

Fotografie

Olzohrab 2022 – několik akcí během roku

Akce probíhala 15-16.10.2022 na pozemcích ve vlastnictví ČSOP v Dětmarovicích na lokalitě V Lyngu a v Kopytově v PP Hraniční meandry Odry. Na lokalitách probíhalo sklízení biomasy. V rámci doprovodného programu probíhala ukázka využití bývalých bubnů z praček pro vaření. V sobotu večer se někteří účastníci účastnili besedy o vlcích v Bukovci.

Akce proběhla 8-9.10.2022 na pozemcích ve vlastnictví ČSOP na lokalitě PP Hraniční meandry Odry v Kopytově. V rámci akce probíhalo kosení a sklízení biomasy. V rámci doprovodného programu proběhla exkurse v přírodní památce a ukázka s přednáškou o místní entomofauně.

Akce se konala 1-2.10.2022 na lokalitách ve vlastnictví ČSOP v PP Hraniční meandry Odry v Kopytově a V Lyngu v Dětmarovicích. Na lokalitách probíhalo kosení a sklízení biomasy. V rámci doprovodného programu probíhal večer stolních her.

Akce probíhala 10-11.9.2022 na lokalitě Lazecká Remiza, kde probíhalo kosení na mokřadní louce v lese, kde vyskytuje chráněná žluťucha lesklá.

Akce probíhala 18-19.6.2022 na pozemcích ve vlastnictví ČSOP v Dětmarovicích na lokalitě V Lyngu. Na lokalitě probíhalo kosení a shrabání biomasy.
V rámci akce proběhla exkurze na zdejších pozemcích ve vlastnictví ČSOP a diskuse o fotopastech

Akce probíhala 25-26.6.2022 na lokalitách Lazecká Remiza, na dvou lokalitách ve vlastnictví ČSOP a to v Dětmarovicích na lokalitě v Lyngu. Na lokalitách byla kosena a shrabána biomasa. Proběhlo balíkovanání sena na lokalitě. V rámci doprovodného programu proběhly závody ve střelbě z praku a koupání se v nedaleké řece Olza.

Akce se konala v Kopytově 11-12.6.2022 na pozemcích ve vlastnictví ČSOP v PP Hraniční meandry Odry. Na lokalitě probíhalo kosení a shrabání biomasy. V rámci programu proběhla exkurze po zmíněné přírodní památce.

Fotografie

Javorový

Akce se konala na hoře Javorový v CHKO Beskydy na Třinecku. V rámci akce probíhalo kosení kosení a odstraňování biomasy na vrcholu Javorového.
V rámci doprovodného programu probíhala degustace 15 druhů regionálních piv, ukázka místní entomofauny, přednáška o problematice škod vlků na Broumovsku a v neděli exkurse do údolí Tyry, k nedávno objeveném vytesaném kamení s keltskými ornamenty.

Fotografie

Gorol camp

Akce se konala 7.9.2022 v údolí potoka Kotelnice, kde probíhalo kosení na mokřadní louce s výskytem odsunů jeseních, mečíků střechovitých a orchidejí a rašeliništi s výskytem rosnatky okrouhlolistých.
Na louce probíhalo kosení a sklízení biomasy a na rašeliništi probíhalo kosení a odklizení expanzní třtiny křovištní. Účastníci byli tak aktivní, že všechnu práci na obou lokalitách stihli udělat v průběhu jednoho dne.
Jako doprovodný program byla ukázka vodních bezobratlých vyskytujících se v místním potoku a tůňkách.

Fotografie

Den na louce v Dětkovicích

Den na louce začal společnou vycházkou z Alojzova, postupně jsme došli až na lokalitu Plániva nad Dětkovicemi. Zde se účastníci vycházky dozvěděli zajímavosti o rostlinách a živočiších, kteří se žijí. Následovalo společné hrabání sena, vzhledem k počtu účastníků jsme jsme se rozdělili na 2 poloviny. Děti hrabání bavilo rozhodně víc než některé dospělé 😉 Na závěr jsme nachystali piknik v trávě a k rozebrání námi vydané tištěné materiály o přírodě Prostějovska a letáky vydané ústředím ČSOP. Kromě rodin s dětmi se akce zúčastnily také děti z prázdninové družiny jedné z prostějovských škol.

Fotografie

 Den pro přírodu v ovocném sadu

Akci jsme museli z důvodu deště přesunout na náhradní termín – o týden později, tedy na 13. 8. Nakonec se docela vydařila, sklízeli jsme seno ze sadu Oulehle, zapojil se i místní chovatel koní, který námi nahrabané seno sbíral svým stařičkým lisem.

Fotografie

Letní syslovecká seč

Tato akce proběhla ve spolupráci se Zoo Brno a ZŠ Pavlovská. My jsme Syslovce posekali a skupina dětí a učitelů dostala hrábě a úkol stráň uklidit. Šlo to skvěle od ruky, nám pak stačilo dodělat poslední definitivní pohrábnutí na čisto a trávu uklidit. Teď už jen doufat, že naši práci ocení i dudci a konečně obydlí dudník, který je pro ně v místě nachystán

Fotografie

 Kosení pro cikádu

Nemoc bohužel zhatila plánovanou větší akci, tak nezbylo než Kosení pro cikádu rozložit na delší časový úsek. O plánovaném víkendu se skutečně zvládlo jen to kosení a až následující týden jsme se v podstatě v rodinném kruhu vydali lokalitu i pohrabat. I tak jsme to ale nakonec zvládly a Archlebov byl připraven na podzimní pastvu ovcí a koz.

Fotografie

Ochranářské dodělávky

Ochranářské dodělávky byly nakonec vyloženě pánská akce, na kterou se sjela parta našich pravidelných pracantů, která se vrhla na vyklučení posledního (pro letošek) zbývajícího úseku houštin na Syslovcích. Počasí jim přálo a práce šla slušně od ruky – až tam v létě najedeme s ovcemi, nejspíš to tam ani nepoznáme!

Fotografie

Úklid NPP Mladá

Společně s CHKO Kokořínsko, ŠKODA AUTO a.s., Českou krajinou a neziskovou organizací Military experience a Offroad Milovice jsme zorganizovali úklidovou akci v NPP Mladá. Úklidu se zúčastnilo 200 osob, z toho 70 ukrajinských utečenců. Během úklidu se podařilo z lokality odstranit 17 t odpadu.

Fotografie

Skalky 22

Páteční odjezd na plánovanou akci na Skalkách byl zvláštní – vyřezávat houštiny, když v podstatě za humny zuří válka najednou přijde člověku docela nesmyslné.
Nic lepšího jsme ale dělat nemohli, tak se nás část v pátek večer setkala na demonstraci před ruským konzulátem a pak jsme vyrazili vstříc jihomoravské přírodě.
Oproti minulému roku nám letos na Skalkách počasí více než přálo a práce šla skvěle od ruky. Hlohové keře padaly jeden za druhým a krásně hořely v našich ohništích, zatímco na jejich místě se postupně otevíral stepní trávník. Sobotní podvečer nás trochu překvapil prudký déšť, který nás zahnal domů dřív, než bylo v plánu, ale ve výsledku to bylo jen dobře – užili jsme si naprosto famózní večeři, kterou nám darovala restaurace Pilgrim a následný příjemný večer u vína, deskovek, společenských her a debat na všemožná témata.
V neděli od samého rána svítilo sluníčko a nám na lokalitu dorazila nevídaná pomoc. Přišel za námi celý místní klub Malých bojovníků, kteří nám pomáhali tahat větve a houštiny k ohňům. Když se kolem nás vyrojila více než dvacítka malých umpalumpů, připadali jsme si jak v pohádce a práce nám doslova mizela před očima.
Do večera bylo vyřezáno i dopáleno a i když zvažujeme ještě jednu návštěvu kvůli kosmetickým úpravám, v podstatě máme letos Skalky hotovy.
Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili (a že jich bylo!) i skvělému Hostel Zahrada Mikulov, který nám byl více než útulnou základnou.

Fotografie

Radiměřské hrabošení 

I přes nepřízeň počasí velmi vydařená akce, dorazily hlavně „staré známé firmy“ a poprvé taky několik místních občanů. Projekt Víkend pro přírodu ale žádné účastníky nenalákal, stejně jako zapojení akce do projektu „Týden pro klima“.

Fotografie

Podzimní hrabání v Cholupickém mokřadu

Na akci se na poslední chvíli nečekaně přihlásila Speciální zahradnická škola z Komořan a doplnila v hojném počtu předem domluvené dobrovolníky. Díky 25 lidem v terénu se nám podařilo shrabat téměř vše a akce byla hodně příjemnou záležitostí. Dokonce jsme vychytali skvělé počasí.

Fotky přikládám takové, které jsou GDPR friendly, škola totiž neměla „fotící povolenky“. Kolegyně sepsala o akci článek: https://www.ekocentrumkoniklec.cz/podzimni-hrabani-v-mokradu-na-beranku/

Moc děkujeme za z propagování přes Víkendy pro přírodu!

Fotografie

Víkend pro přírodu, managementový tábor Němčany u Slavkova

Akci ovlivnilo velmi proměnlivé počasí. Byla menší účast brigádníků. Podařilo se za dva dny poséct a uklidit 2.5 ha lokality ve velmi členitém terénu. Část práce se dodělala za týden. Bylo to zdržení způsobené deštěm v závěru akce. Propagace přilákala 2 nové účastníky, zprava z brněnského rozhlasu 1 účastník. Na to, že se místo akce nachází velmi blízko Brna je to málo. Zapojení okolních ZO včetně těch brněnských žádné.

Fotografie

Víkend pro přírodu, dobrovolnická akce na ochranu přírodního dědictví

Akce se velmi vydařila. Tři dny pracovalo 39 účastníků (Někteří se nezapsali do prezenčky)
Poseklo se a pohrabalo celkem 7 lokalit o celkové rozloze 4 hektary.

5 lidí se přihlásilo díky reklamě ČSOP, ostatní se přidali jako členové ZO nebo pomocníci z minulých akcí. Nezúčastnil se žádný člen registrovaný při ČSOP, ani nikdo z ostatních ZO v Prostějově.

Fotografie

Jarní Olešenka

První pokusný, ovšem velmi vydařený ročník jarní Olešenky, jejíž cílem bylo rozetapovat kosení orchidejových mokřadních luk v údolí říčky Olešenky v Orlických horách.

Fotografie

Osvobození Motýlího Království

I přes slabší účast se tábor vydařil a zejména s pomocí Honzy Moravce, který nám 3 dny doslova zachraňoval zadek, jsme zvládli udělat seno na nadcházející zimu a zajistit pokosení bezmála 3 hektarů orchidejových luk.

Fotografie

Martinické kosení

Nebývale vydařený kosící tábor na Vysočině, letos s rekordní účastí! Pokosilo se a uklidilo asi 5 lokalit a proběhlo i ukázkové kosení pro veřejnost ve skanzenu na Veselém kopci. Letos sem dorazilo poměrně hodně nováčků, ale asi nikdo na základě projektu Víkend pro přírodu.

Fotografie

Letní Olešenka

Naše tradičně největší ochranářská akce proběhla zcela standardně a výjimečně nám přálo i počasí, takže jsme si to i dost užili. Jezdí sem víceméně stále stejné „jádro“ a vždycky cca 20 % tvoří nováčci. Ovšem přes projekt Víkend pro přírodu se sem nedostal nikdo.

Fotografie

Sekání mokřad za vojenským muzeem – Rokycany

Rád bych touto cestou poděkoval všem účastníkům akce za pomoc. Účast byla vskutku hojná a práce nám šla od ruky neuvěřitelnou rychlostí! Vhledem k vlně letních veder se začínalo se sekáním už v brzkých ranních hodinách, kdy byla teplota ještě přijatelná. I díky tomu jsme měli krátce po poledni jak posekáno, tak uklizeno a úspěch akce jsme oslavili společným opékáním špekáčků.

Fotografie

Adamecké senobraní

Zprvu to vypadalo, že se sejdeme ve smutně komorním počtu, na poslední chvíli se k nám ale přidala dvojice nováčků, takže nás v sobotu na prudký svah Adamců vyrazilo krásných sedm.
V hrůze z toho, co máme před sebou, jsme dřeli jak koně a nevěřili, že bychom mohli mít všechnu práci do nedělního večera hotovou. Tato stráň totiž patří k těm nejvýživnějším – na její horní svah lezete málem po čtyřech a tahat na plachtě biomasu dolů na hnůj a pak se s ní zas vracet zpět nahoru jednoho velmi rychle vyřídí.
Proto jsme skoro ani nemohli věřit vlastním očím, když se začal blížit podvečer a nám najednou zbývalo už jenom shrabat oplocenku a odtahat posledních několik kupek za obzorem. Přihodila se snad nějaká díra v časoprostoru a my tu v domění, že je stále sobota, dřeme už třetí den?
Nechápeme. Jisté je ale jedno, v sobotu za šera bylo hotovo.
Nevídaný a neslýchaný výsledek jsme oslavili pořádnou společnou večeří a stejně jako v pátek jsme půl noci hráli deskovky, popíjeli víno a užívali si skvělý pocit, že se ráno můžeme vyspat do sytosti, navštívit ovčí stádo na nedalekých Syslovcích a v poklidu se vrátit zpět domů.

Fotografie

Management PP Paterovské stráně

Managementu PP Paterovské stráně se zúčastnilo 10 členů ZO ČSOP Klenice a 6 dobrovolníků, kteří reagovali na naši výzvu o pomoc s hrabáním této cenné lokality. Akce probíhala od 8.00 do 13.00. Stihli jsme pohrabat celou lokalitu, odstranit uschlé stromy a napadané klacky. Odvezli jsme veškerou hmotu.

Fotografie

Hrabání slatinné louky ve struhách

Již třetím rokem kosíme slatinnou louku u Struh. Jedná se o vzácné vápenité slatiniště s výskytem mnoha vzácných druhů rostlin. Letos jsme o pomoc s hrabáním oslovili dobrovolníky. Přišlo pomoc 7 studentů a dětí a spolu s našimi 2 členy zvládly louku za 5 hodin pohrabat. Dali si do těla.

Fotografie

Mokřadem OFF-ROADEM

Rád bych touto cestou poděkoval všem účastníkům akce za pomoc. Účast byla vskutku hojná a práce nám šla od ruky neuvěřitelnou rychlostí! Vhledem k vlně letních veder se začínalo se sekáním už v brzkých ranních hodinách, kdy byla teplota ještě přijatelná. I díky tomu jsme měli krátce po poledni jak posekáno, tak uklizeno a úspěch akce jsme oslavili společným opékáním špekáčků.

Fotografie

Sekání Pastviště u Fínů

I letos se podařilo zorganizovat a úspěšně dokončit sekání pramenné mísy rezervace Pastviště u Fínů, které naše organizace provádí už zhruba 30 let. Během akce jsme měli vyloženě štěstí na počasí, které přálo naší věci když tráva ochotně schnula a snižovala svojí hmotnost. Výzvou bylo přidání spodní části rezervace, která se sekala vůbec poprvé. I to jsme ale nakonec úspěšně zvládli i když v nevalné účasti to byla pořádná dřina. Za mě pokud by bylo příští rok více lidí, tak bude i větší pohoda, ale dobrá nálada nás i tak neopustila!

Fotografie

Dobrovolnický shrab sena Na Beránku

Shrab byl pro naši organizaci velice úspěšný. Původně jsme se báli, že nikdo nedorazí (stanovili jsme docela nešťastný termín kolem státních svátků, kdy si spousta lidí bralo dovolenou a odjížděli někam na prázdniny). Z toho důvodu jsem naběhla na hrabání, i když jsem měla ležet doma s ne moc příjemnou boreliózou a antibiotiky a snad mě za tuhle „oběť“ odměnili „bohové shrabu sena“, ale ukázali se dva silní dobrovolníci, kteří kolegyni a mně pomohli shrabat a hlavně odtahat do kontejneru těžké plachty plné mokrého sena. Ve výsledku jsme si to dost užili a stihli to docela rychle a pro příště víme, že výběr termínu musíme více promýšlet. 🙂
Moc děkujeme ČSOP za propagaci a budeme se těšit zase příště!

Fotografie

Sekání orchidejové louky u Vojkova na Říčansku

Kosili jsme od soboty 9., převážně brzy ráno tak, abychom následující sobotu, tedy 16., mohli po dosečení vše shrabat a odtahat a našlapat do valníku pro místního zemědělce k zaorání. Stihli jsme i krátké seznámení se zajímavými druhy rostlin ale i hmyzu, kvůli kterým se o tuto plochu staráme. Počasí nám docela přálo, mimo jiné se v průběhu týdne ze střední části podařilo nasušit přes 50 pytlů sena pro zvířata z muzejního dvorku, a snad i díky tomu jsme tentokrát opouštěli mokřadní louku už odpoledne. Velké díky patří všem, kteří nám dorazili na pomoc!

Fotografie

Zimní řez jabloní starých odrůd

Akce zimního řezu jabloní byla jednou z prvních letošních akcí péče o staré odrůdy ovoce. Ve starém pražském jabloňovém sadu Na Čihadlech se sešlo celkem 20 zájemců. Počasí bylo proměnlivé chvíli slunce, chvíli vítr, ale padal také sníh. Účastníky to však neodradilo a společnými silami jsme pečlivě ořezali desítku starých stromů různých odrůd. Byla mezi nimi i Coxova reneta, královna jablek.

Řez ovocných stromů – genofondový sad Chotobuz

O akci byl velký zájem. Nakonec se nás sešlo celkem 23. Počasí bylo chladnější, ale zahřáli jsme se při práci. K dispozici byl také horký čaj, káva a rychlá polévka. Účastníci mohli ochutnat i odrůdové křížaly nasušené z místního ovoce. Jabloňový sad Na Chotobuzi má 2 části. Historický sad, založený v padesátých letech a mladý, nově vysazený sad. Účastníci se rozdělili do 2 skupin a měli možnost pod odborným vedením se naučit ošetřovat mladé stromky po výsadbě, tak naopak i velmi staré jabloně.

Fotografie

Řez hrušní a jabloní – genofondová plocha Dalovice

Počasí nám opravdu přálo. Bylo jasno a slunce nás hřálo prvními jarními paprsky. Na akci se sešlo 15 nadšenců, se zájmem pečovat o staré odrůdy ovoce. V Dalovicích, kde dříve působila střední zemědělská školy jsou vysazeny stromy starých odrůd. Věnovali jsme se jak nově vysazeným, tak i starším stromům jabloní a hrušní. Vysvětlili jsme si principy výchovného i udržovacího řezu. Seznámili jsme se s nářadím, které usnadňuje práci u ovocných vysokokmenů. Ve dvojicích jsme pak měli možnost ošetřit, prostříhat a prořezat svou starou odrůdu. Budeme se těšit, jak stromky letos zaplodí.

Morkůvecké výřezy

Strávili jsme dva dny prací ve starém sadu v Morkůvkách. I navzdory nevlídnému počasí se nás sešla slušná skupina a udělali jsme obrovský kus práce. V neprostupném, převážně svídovém houští jsme vyřezali rozsáhlou mýtinu se solitérními starými třešněmi. V sobotu s námi přijela natáčet Česká televize, takže se Morkůvecké výřezy dostaly na ČT24, kde o nich byla vysílána šestiminutová reportáž (se zmínkou o Víkendech pro přírodu)

Fotografie

Akce z roku 2021

Výsadba ovocných dřevin na lokalitě Políčka nad Papírnou

Hlavním cílem akce bylo založení ovocného sadu na lokalitě Políčka nad Papírnou. Jelikož se jednalo o výsadbu 54 vysokokmenných stromků, začali členové spolku s přípravami již o den dříve, než byla naplánovaná akce pro veřejnost. Vzhledem k množství stromků a krátké délce dne jsme tentokrát povolali na pomoc malý bagr, který nám vykopal potřebné díry. Zbytek práce se pak již odehrával ručně. Před příjezdem bagru jsme kolíky vyznačili místa výsadeb, které jsme ještě vysekli a důkladně vyhrabali.
V den akce jsme začali před příchodem veřejnosti se zatloukáním kůlů. Po příchodu prvních dobrovolníků členy spolku vystřídali silní muži z řad veřejnosti. Zbytek dobrovolníků započal se samotnou výsadbou. Každý stromek byl nakonec opatřen chráničkou z pletiva a úvazky byl připevněn ke kůlům. Díky zapůjčené cisterně, byly všechny stromky před výsadbou i po výsadbě důkladně zality. Věříme, že se na lokalitě bude stromečkům dobře dařit, a všichni společně se budeme v budoucnu těšit nejen z nich, ale časem i z jejich plodů.
Na závěr bychom chtěli všem účastníkům poděkovat za pomoc. Věříme, že si všichni akci užili a odcházeli s pocitem dobře vykonané práce. Více informací o akci je možné nalézt na našich FB stránkách:https://www.facebook.com/koniklec

Výsadba ovocných dřevin na lokalitě Kozének v k. ú. Lhánice

Hlavním cílem akce bylo částečné obnovení starého ovocného sadu na Kozénku. Všichni jsme se dopoledne sešli na lokalitě a pustili se do práce. Před příchodem veřejnosti jsme kolíky vyznačili místa výsadeb, které jsme ještě vysekli a důkladně vyhrabali. Poté začali ruční výkopové práce. Po příchodu dobrovolníků začala samotná výsadba. Silní chlapi se chopili kopání děr a zatloukání kůlů. Ostatní stříhali pletivo, roznášeli stromky, nalévali vodu do děr a postupně sázeli připravené stromky. Každý stromek byl nakonec opatřen chráničkou z pletiva a úvazky byl připevněn ke kůlům. Práce šla všem od ruky a ještě před soumrakem bylo zasázeno všech 32 vysokokmenných stromků starých ovocných odrůd. Díky spolupráci s obcí Lhánice, která nám poskytla traktor s cisternou, jsme měli i dostatek vody na zalití. Pevně věříme, že si všichni akci užili a vyzkoušeli si, jakou práci dá správně zasázet stromek.
Na závěr všem účastníkům děkujeme za pomoc a těšíme se, jak námi vysázený sad krásně poroste a brzy si pochutnáme na výsledcích naší společné práce.
Zájemci o více informací se mohou podívat na FB stránky spolku: https://www.facebook.com/pskoniklec

 

Sázíme stromky pro potomky 144 stormů

Výsadba 144 kusů našich původních ovocných stromů a 45 kusů lip. Intenzivně využívané pole se mění na Biocentrum u Zlaté stezky. Kromě výsadby se zde vybuduje 5 nových tůní, které budou složit obojživelníkům k rozmnožování a zvýšení biodiverzity území. Na vhodné místo se pro poutníky umístí lavička, informační tabule, která bude turisty seznamovat s revitalizací a celým záměrem obnovy krajiny. Na jaře se plocha oseje květnatou loukou a jako poslední bod revitalizace bude na vhodném místě umístnění včelích úlů.

 

Sázíme stromky pro potomky

Akce byla součástí projektu obnovy poutního místa u obce Vinec. V jarních měsících jsme arboristou nechali ošetřit 3 památné lípy nacházející se u křížku. 29.10. jsme společně s dobrovolníky zasázeli od obce směrem ke křížku 40 ovocných stromů (20 kusů třešní a 20 kusů slivoní). Poslední aktivitou je obnova poutního místa – sakrálního křížku, který je v dezolátním stavu. Oprava probíhá od září a koncem listopadu předpokládáme jeho ukončení. U křížku instalujeme lavičku pro poutníky.

Proběhla také obnova staré aleje podél cyklostezky z Mladé Boleslavi do Řepova, která je již z velké části pokácena

Péče o sad na Břevnově 17. 9. 2021

Jednalo se o další z cyklu akcí zaměřenou na podzimní péči o genofondové sady starých odrůd ovoce. Zájemci se prostřednictvím těchto akcí mohou postupně seznámit se sezónními činnostmi v sadu a vytvořit si ke stromům, o něž pečují, bližší vztah.

Péče o sad na Břevnově se uskutečnila třetí zářiový pátek. Účastníci akce se setkali před hlavní bránou do Břevnovského kláštera. Úvodem byli seznámeni s podstatou genofondových ploch, které slouží k záchraně starých odrůd ovoce a s činností ČSOP v rámci programu Oživení starých odrůd. V areálu Břevnovského kláštera jsou jak původní velmi staré ovocné stromy, tak i nově vysazené staré odrůdy, které naši péči potřebují nejvíce. Setkáme se zde i s méně známými ovocnými druhy jako jsou moruše, kaštanovníky či oskeruše.

Vysvětlili jsme si, principy nezbytné péče. Po letošním roce, který byl hojnější na vláhu, což prospělo pěkným přírůstkům mladých stromků, stejně bujně rostlo i bylinné patro. Práce tedy spočívala v odstraňování porostu kolem kmínku a prokypření závlahových mís a to zejména na terasách. Dále bylo potřeba shrabat posečenou trávu v sadu za knihovnou. S nastupujícím podzimem je spojena i sklizeň ovoce, v našem případě zejména toho padaného, které bude následně zužitkované do moštu.

Každý ovocný strom v areálu Břevnovského kláštera má etiketu s číslem stromu názvem odrůdy a QR kódem, jehož prostřednictvím lze načíst podrobnější informace o odrůdě přímo z webu: www.stareodrudy.cz. Účastníci tak měli možnost načíst prostřednictvím svého mobilu podrobnosti z databáze odrůd a dozvědět se zajímavosti k odrůdám, o které pečují, přímo na místě, u konkrétního stromu.

Péče o aleje starých odrůd 12.7.2021

Sraz na akci byl v Dalovicích u Botanické zahrady. Odtud se všichni účastníci přemístili do Lesova, kde se v zemědělské krajině, mezi poli, nachází alej starých odrůd ovoce. Posekaný travnatý porost jsme hráběmi či vidlemi shrabávali na okraj pole a částečně byla travní hmota využita jako mulč a to zejména u mladých stromků, tak aby se zabránilo růstu plevele v bezprostřední blízkosti kmínku. Počasí na akci nám opět přálo. Navíc jsme při práci zahlédli slepýše a objevili hnízdo divokých včel.

Péče o sady a aleje starých odrůd (29.6.2021)

Hlavní náplní akce bylo shrabování posečených ploch mezi ovocnými stromy starých odrůd v lokalitě genofondové plochy Bor, která se nachází poblíž rybníka Velký Bor, v okrese Karlovy Vary.

Jedná se o alej ovocných stromů, kde převažují jádroviny, především jabloně. V den akce panovalo velmi teplé letní počasí, každý byl rád, když dohrabal seno až do stínu většího stromu, který v rozehřáté krajině poskytoval blahodárný stín. V rámci této akce se zdárně podařilo odklidit seno z obou stran této aleje a tak za námi zůstal kus dobře odvedené práce.

Péče o genofondový sad ovocných stromů starých odrůd v lokalitě Břevnovského kláštera (7.6.2021)

Letní péče, která proběhla letos v červnu, byla zaměřena na čištění závlahových mís kolem mladých stromků, tak aby nic nebránilo jejich zdárnému růstu.
V posledním čtvrtletí minulého roku proběhly v sadu dosadby ovocných stromů starých odrůd na volné pozice. Zejména u těchto stromů bylo třeba se zaměřit na to, aby jim plevel nekonkuroval v růstu, neubíral vláhu a živiny.
Akce se zúčastnilo celkem 10 zájemců o péči o tento sad, přičemž někteří z nich sad důvěrně znají ať už z dětství či z důvodu blízkosti bydliště a opakovaných návštěv sadu.
Práce dobrovolníků spočívala v odplevelení závlahových mís u nově vysázených a dalších mladých výsadeb.
I přes velmi teplé počasí, které v den akce panovalo, se podařilo postupně projít celý sad a vyčistit závlahové mísy tak, aby stromkům nebránil plevel ve zdárném růstu. Podařilo se tak ošetřit celou plochu Horního sadu, a také plochu sadu na III. Terase, Sad pod hřbitovem a Maurovku čítající více než třista mladších ovocných stromků.

Olzohrab III.

V rámci akce se pracovalo na lokalitách PP Věřňovice (Věřňovice), Lazecká Remiza (Petrovice u Karviné) a PP Hraniční meandry Odry (Kopytov). Na lokalitách se kosily louky, hrabala a odklízela se biomasa, sušilo seno. Z důvodu špatného večerního počasí, plánovaný doprovodný program byl odvolán.

Fotografie

Gorol camp II.

2. termín Gorol campu (11.-12.9.2021) se konal  v Návsí u Písku, kde se kosily rašeliniště s rosnatkou a následovně mokřadní louka v Písečné na lokalitě Kotelnice. V rámci doprovodného programu byla exkurze na rosnatkových lokalitách, probíhala výroba bosobot, vyřezávání dřevěných lžiček a večer autorského čtení vodáckých povídek.

Fotografie

Gorol camp

První termín Gorol campu (4.-5. 9. 2021) se konal v Mostech u Jablunkova, kde účastníci kosili louky, hrabali a odklízeli biomasu, zvětšovali tůňky z minulého roku. Poznávali faunu a floru lokality o kterou už pečujeme třetím rokem.

Fotografie

Javorový

V rámci akce na Javorovém probíhala obnova pastviny na vrcholu horu, kdy se na lokalitě kosila zarůstající louka, vyřezávalo se stromy a odvážela se biomasa z lokality. Několik účastníků si vyřezalo ze dřeva svojí lžičku. V rámci akce účastníci měli zajímavá pozorování, jako vytí vlků, nebo viděli puštíka bělavého. Odměnou pro lidi, kteří zůstali pracovat až do neděle, byla exkurze k nedávno objevenému vyřezávanému kameni starém 3 000 let.

Fotografie

Olzohrab II.

Druhý termín Olzohrabu (26.-27. 6. 2021), se konal v Kopytově na pozemcích ve vlastnictví ČSOP. V rámci akce probíhalo kosení na lokalitě, sklízení biomasy a výroba značení hranic pozemků. V rámci akce byla exkurze, v rámci které účastníci se seznámili s místní faunou a florou. Někteří účastníci si vyrobili bosoboty.

Fotografie

Olzohrab I.

První termín Olzohrabu (12.-13. 6. 2021) se konal v Dětmarovicích na lokalitě v Lyngu, kde probíhalo kosení louky, sklízení biomasy a vytváření vyvýšeného záhonu, kde používáme biomasu z lokalitu. Účastnící si prošli lokality, které ČSOP získalo v rámci programu Místo pro přírodu a vyráběli si bosoboty.

Fotografie

Morkůvecká seč

V pátek večer jsme se sešli na stráni u Morkůvek, kde jsme udělali základní tábor. Strávili jsme noc zpěvem s kytarou a ukulelem u ohně a ráno, značně nevyspalí, se vydali do terénu. Část skupiny s křovinořezy vysekávala starý sad v prudkém svahu, zbytek je následoval s hráběmi a uklízel po nich. V poledne nás tropické teploty zahnaly hledat vodu k zaplavání – přálo nám štěstí, nedaleká hasičská nádrž v Morkůvkách byla zrovna plná a tak jsme do ní hned všichni zapluli. Po obědě jsme se vrátili k hrabání a sečení. Smrtící vedro nás dost zpomalilo, ale k večeru už byla většina svahu hotová. Se setměním jsme znovu vyrazili vykoupat se a strávili další noc u ohně. V neděli jsme pokračovali ve stejném duchu, jen sekáči se posunuli o svah vedle. K tomu jsme vytvořili a vyfotili transparent za záchranu práv domorodých obyvatel v Amazonii. Po poledni jsme se znovu vykoupali, nakoukli na hody ve vsi a akci rozpustili s tím, že tři nejstatečnější muži pokračovali v dodělávkách až do večera.

Fotografie

Adamecká seč

V sobotu ráno jsme vyrazili na NPP Na Adamcích, kde jsme se postupně sešli v sedmičlenné soustavě. Od rána pěkně pražilo sluníčko, ale navzdory němu jsme se rozdělili na sekáče a hrabáče a vrhli se do práce. Naším cílem byla mozaiková seč několika teras, svahu a tzv. „modráskové oplocenky“, v níž se chrání rostlina vičenec ligrus, důležitá pro některé modrásky, přes zvěří.
Chvíli po poledni jsme již padali vedrem a tak jsme vyrazili prozkoumat nedaleký rybník Nynek, nalezený v mapách. S nadšením jsme zjistili, že jen kousek od této rozsáhlé přírodní lokality, kde trávíme nejeden letní horký víkend, je učiněný koupací zázrak. Čistá, zahřátá voda, málo bláta na dně a zpívající rákosníci v rákosí do nás hned vlily nové síly. Ovšem překonat se a od rybníku odejít zpět k práci, byl souboj vůle. Nakonec ale naše zodpovědnost vůči přírodě zvítězila a my se vrátili zpět na Adamce. Do pozdního odpoledne jsme pohrabali a odtahali pokosenou biomasu z teras i oplocenky a vysekali mozaiku v prudkém a zarostlém západním svahu. Na jeho shrabání dojde až za několik dní, kdy se tráva usuší a bude s ní snazší manipulace.
Domů jsme se vraceli zmožení více než obvykle, ale s uspokojením, kolik práce za námi zůstalo.

Fotografie

Sekání orchidejové louky u Vojkova na Říčansku

Jednou ze zájmových lokalit Ekocentra Říčany je podmáčená louka u obce Vojkov. Botanicky zajímavá lokalita mimo jiné s výskytem kosatce sibiřského a podle našich informací poslední lokalita na Říčansku, kde je dodnes hojný prstnatec májový.

Louka je v majetku ČR a ve správě Lesů ČR a díky nepřístupnosti a podmáčenému terénu není běžně obhospodařována. V předchozích letech jsme sekali louku bubnovou sekačkou a rostlinná masa byla ponechávána k zetlení na místě, což vedlo k další eutrofizaci lokality.

Později se část sušila a využívala pro dvorek – malé hospodářství, které i za tím účelem vzniklo u říčanského muzea, a část se odvážela jako krmivo nebo hnojivo okolním zemědělcům, ale až letos jsme se rozhodli ručně pokosit celou plochu a vyvézt všechnu rostlinnou masu.

A to se nám ve spolupráci s několika nadšenými kosáči, hrabáči a místním zemědělcem nakonec podařilo. Krom asi dvaceti pytlů sena pro zmíněný muzejní dvorek jsme našlapali jeden a půl valníku k zaorání jako zelené hnojivo.

Kosili jsme vždy brzy ráno, od soboty 10.7. do středy 14.7., kdy měla proběhnout hromadná akce. Kvůli nepříznivému počasí jsme to ale přesunuli na sobotu 17. 7. a tak jsme i po další dny ráno pokračovali hrabáním a přenášením na hromadu u přístupové cesty.

V sobotu jsme přemostili místo rozlitého potoka a začali hromadu vyvážet. Část dobrovolníků ještě pokračovala ve snášení k překladišti, část nakládala na ručně tahaný vozík, vyvážela a nahazovala do valníku. Skončili jsme až k večeru, ale stálo to za to!

Fotografie

Shrab mokřadní louky na Beránku

Akce proběhla jakožto náhrada za cca 20 firemních dobrovolníků, kteří kvůli covid nařízením ve své společnosti museli účast zrušit. Přesto se nám podařilo během týdne najít pár dobrovolníků, kteří mohli dorazit ráno během pracovního týdne. Zvládli jsme shrabat veškerou doposud pokosenou trávu a dokonce ještě část louky dále pokosit. Zíksali jsme kontakty na nové dva dobrovolníky, kteří se chtějí do ochrany mokřadu více zapojit. Akce, byť narychlo a minimalistická, byla velmi příjemná a úspěšná. Mockrát děkujeme Honzu Moravcovi z ČSOP za nápad ji uspořádat a za to, že dorazil také pomoct.

Fotografie

Obnova dubového stromořadí s ukázkou kroužkování a určování ptáků

Počasí nám moc nepřálo, bylo dost chladno a relativně málo účastníků. Pro účastníky to byl ale určitě mnohem lepší zážitek, než běžné vycházky za ptačím zpěvem, kde bývá okolo čtyřiceti lidí a polovina nic nevidí. Jaroslav Cepák poutavě povídal o odchycených druzích ptáků, za vydatné gestikulace, kterou komplikoval fotografování kroužkovaných jedinců, neb je při tom držel v ruce. Na lokalitě se běžně vyskytuje slavík modráček, který patří mezi vzácnější druhy. Odchyceni byli dva samci, cvrčilka slavíková, různé druhy rákosníků, vzácný rákosník ostřicový, atd. Po kroužkování část účastníků odešla na procházku a druhá část vysadila 25 doubků podél cesty a umístila okolo stromků drátěné ochrany proti okusu. Mladí účastníci se již těší, jak budou v létě stromky „dobrovolně“ zalévat jako předchozí výsadby z minulých let.

Fotografie