Bečovská botanická zahrada

Začátek: 23. 9. 2023
Konec: 24. 9. 2023
Čas: 9:00 - 11:00
Místo konání: Ekocentrum Bečovská botanická zahrada – učebna: https://mapy.cz/s/dogozafato
Kosení

Kosení a úklid rostlinné hmoty v genofondovém sadu, budování environmentálních prvků.
Možnost přespání ve vlastních stanech, podsadových stanech nebo v týpí.