Víkend pro přírodu, managementový tábor Němčany u Slavkova

Začátek: 9. 9. 2022
Konec: 11. 9. 2022
Čas: 8:00 - 17:00
Místo konání: Bývalá pískovna Volkrámy, Němčany u Slavkova.
údržba/management

Víkend pro přírodu 10. – 11. září 2022 Němčany u Slavkova.
Místo vyhlášené v kategorii Evropsky významná lokalita.

Co budeme dělat?
– kosit a hrabat travní hmotu, kácet náletové dřeviny.

Pečujeme o biotop stepních panonských trávníků s největší populací koniklece velkokvětého na Vyškovsku.
Jak se za námi dostanete?
Přes obec Němčany u Slavkova a průjezdem areálu zemědělského podniku okolo jízdárny – dále pak polní cestou.
Občerstvení pro účastníky po celou dobu akce zdarma a přispíváme na cestovné.
Na lokalitě nocujeme od pátečního večera 9. září. Stany a spacáky sebou.
Začínáme pracovat v sobotu 10.9. v 8.00 hodin.
Dotazy na horepnik_csop@centrum.cz, nebo mob. 776 799 288.

V případě nepříznivého počasí se akce odloží na následující víkend.