Managementový tábor Němčany u Slavkova

Začátek: 11. 9. 2021 - Konec: 12. 9. 2021

Čas: 11.9.2021 v 8.00 hod.

Místo konání: Bývalá pískovna Volkrámy, Němčany u Slavkova.

| |

Popis akce: Kosení, hrabání, výřez dřevin, likvidace travní hmoty.

Po celou dobu akce občerstvení zdarma.
Přespáváme ve stanech.

Organizátor

Organizátor: ZO ČSOP Hořepník

Kontaktní: osoba Jaroslav Podhorný

E-mail: podhorny.csop@seznam.cz

Telefon: 776799288

Poznámka: Evropsky významná lokalita s mnoha chráněnými druhy rostlin. Práce mnoho a peníze poskytnuté z dotací stačí pouze na náklady akce. Jsme odkázání na pomoc dobrovolníků. Přijďte pomoct udržet lokalitu v dobrém stavu. Díky naší mnohaleté práci bude brzy vyhlášená jako chráněné území.

Cesta do Němčan