XXXXI. Tradiční kosení a škola ochrany přírody

Začátek: 10. 7. 2021
Konec: 17. 7. 2021
Čas: 0:00 - 0:00
Místo konání: Kosenka je 200 m od náměstí po cestě na Brumov - Bylnicu
Kosení

Dej den, či několik dnů, přednost před civilizací, životu v přírodě, při tradičním sečení kosou, sklizni sena, obnově bělokarpatské krajiny, poznávání přírody,  tělesně-duchovním rozvoji v Bílých Karpatech.

Přiďte a přijeďte, kdo chcete pomoct. Bez domácích to nejde, přespolní dávajú akci potřebnú silu aj přesah do světa. Nováčci se přiučí. Přiďte si připomenút staletí rozvoja aj úpadku, aj záchrany bělokarpatské krajiny, hrozby aj naděje, spojení krajiny a citu ludí pro přírodu. Přiďte, kdo chcete obnovovat aj sebe životem s přírodú. Vítáme dávné účastníky i spolupráci rodičů s dětmi. Přijeďte zdraví, zdravější odjedete 🙂

Základní příjezd je najlepší v pátek, abysme  v sobotu ráno byli v co najvětší sile. Možete však přijít aj odejít gdy chcete. Stačí sa ohlásit  přímo v táboře. Orientační plánek najdete na Kosence,  na stránkách webu, na nádraží ČD a v Informačním centru na náměstí ve Valašských Klobúkách. Kosenka je 200 m od náměstí po cestě na Brumov – Bylnicu. Když svůj příjezd a odjezd naplánujete a oznámíte nám ho předem /KOSENKA, Brumovská 11, Valašské Klobouky 766 01, nebo tel. 736777144 nebo mail kosenka@kosenka.cz , ulehčíte nám přípravu, zajištění i průběh akce. 

 

Přejme si, aj také uděláme všecko pro to, aby také XXXXI. ročník radostně oslavil tradici

a udržoval živé společenství Přírody, Člověka, Bílých Karpat, Valašska, aj Světa

  • Stravu, náčiní, organizační tým, tradiční pracovní postupy, aj další program zajišťujeme už dnes. Také uvítáme, když nám přivezete staré nepotřebné kosy, které na Kosence najdou ještě uplatnění. Veškerou pomoc organizujeme ze základny v Bílých Potokách. Učíme se tvořivému zajištění tábora i programu operativně z přítomných sil.
  • Stačí mět spací pytel, karimatku, stan /nebo užijete náš vojenský/, vlastní jídelní nádobí, základní osobní věci, dobrú vůlu. Našim cílem je minimum byrokracie, vlastní sebekázeň. Věříme, že právě proto rádi Vy znalí přijíždíte, aj noví přijedete.
  • Poznáte co dělá Pozemkový spolek KOSENKA – spolupráci s vlastníky pozemkú aj památek (záchrana karpatského lesa Ščúrnica, jarmeky, financování, ekologické poradenství, spolupráce s městem, národní aj mezinárodní).
  • Do programu zařazujeme školu Kosení a péče o nářadí. Pro zájemce bude nabídnuto denně i duchovně tělesné cvičení – základy čhi-kungu.
  • Setkáte se s přáteli, najdete aj nové. Setkáte sa s muzigú aj zpěvy, ale aj talenty účastníkú, do programu zapojujeme přímo účastníky.
  • V případě nedostatku účastníků a počasí sa naděláme. V případě většího počtu budeme pomáhat aj inde, aby vše hospodářsky vyšlo.
  • Dosečné děláme na lúkách, gde chceme být ve Všem s Vámi, s programem jak nám počasí a příroda dovolí.
  • Ti s vlastní kosú, nebo kozú 🙂  budú zvlášť oceněni. Zvlášť uvítáme pokud si kosu přivezete. Také můžete přivézt něco z vaši potravinové produkce na zpestření či posílení kuchyně. Všichni sa všelikému přiučí, základy sa naučí a prověří to naše řady. Rádi sa seznámíme se zkušenosťama aj technikú z iných krajů aj ze zahraničí. A hlavně sa na setkání s Vámi Těšíme.

Celá pozvánka zde