XXXXIII.TRADIČNÍ KOSENÍ 2023

Začátek: 1. 7. 2023
Konec: 8. 7. 2023
Čas: 8:00 - 0:00
Místo konání: Bílé Potoky
Hrabání | Kosení

Dej den, či několik dnů, přednost před civilizací, životu v přírodě, při tradiční sklizni sena, obnově
bělokarpatské krajiny, poznávání přírody, tělesně-duchovním rozvoji v Bílých Karpatech.
Přiďte a přijeďte, gdo chcete pomoct. Bez domácích to nejde, přespolní dávajú akci potřebnú silu aj přesah do světa. Nováčci se přiučí. Přiďte
si připomenút staletí rozvoja aj úpadku, aj záchrany bělokarpatské krajiny, hrozby aj naděje, spojení krajiny a citu ludí pro přírodu. Přiďte, kdo chcete
obnovovat aj sebe životem s přírodú. Vítáme dávné účastníky i spolupráci rodičů s dětmi. Přijeďte zdraví, zdravější odjedete 🙂
Základní příjezd je najlepší v pátek, abysme v sobotu ráno byli v co najvětší sile. Možete však přijít aj odejít gdy chcete. Stačí sa ohlásit přímo
v táboře. Orientační plánek najdete na Kosence, na stránkách webu, na nádraží ČD a v Informačním centru na náměstí ve Valašských Klobúkách. Kosenka
je 200 m od náměstí po cestě na Brumov – Bylnicu. Gdyž svůj příjezd a odjezd naplánujete a oznámíte nám ho předem /KOSENKA, Brumovská 11,
Valašské Klobouky 766 01, nebo tel. 736777144 nebo mail kosenka@kosenka.cz , ulehčíte nám přípravu, zajištění i průběh akce.
Přejme si, aj také uděláme všecko pro to, aby také XXXXIII. ročník oslavil tradici
a udržoval živé společenství Přírody, Člověka, Bílých Karpat, Valašska, aj Světa
Stravu, nářadí, organizační tým, tradiční pracovní postupy, a další program zajišťujeme už dnes. Veškerou pomoc organizujeme ze základny v Bílých
Potokách. Učíme se tvořivému zajištění tábora i programu operativně z přítomných sil.
Budeme rádi a pomůže nám dobrovolný příspěvek na stravu. Také můžete přivézt něco z vaší produkce na zpestření či posílení kuchyně.
Stačí mět spací pytel, karimatku, stan /nebo užijete náš vojenský/, vlastní jídelní nádobí, základní osobní věci, dobrú vůlu. Našim cílem je minimum
byrokracie, vlastní sebekázeň. Věříme, že právě proto rádi Vy znalí přijíždíte, aj noví přijedete.
Poznáte co dělá Pozemkový spolek KOSENKA – spolupráci s vlastníky pozemkú aj památek (záchrana karpatského lesa Ščúrnica, jarmeky,
financování, ekologické poradenství, spolupráce s městem, národní aj mezinárodní).
Do programu zařazujeme školu Kosení a péče o nářadí. Pro zájemce bude nabídnuto denně i duchovně tělesné cvičení – základy čhi-kungu.
Setkáte se s přáteli, najdete aj nové. Setkáte sa s muzigú aj zpěvy, ale aj talenty účastníkú, do programu zapojujeme přímo účastníky.
V případě nedostatku účastníků a počasí sa naděláme. V případě většího počtu budeme pomáhat aj inde, aby vše hospodářsky vyšlo.
Ti s vlastní kosú, nebo kozú ☺ budú zvlášť oceněni. Zvlášť uvítáme pokud si kosu přivezete. Všichni sa všelikému přiučí, základy sa naučí a prověří
to naše řady. Rádi sa seznámíme se zkušenosťama aj technikú z iných krajů aj ze zahraničí. A hlavně sa na setkání s Vámi Těšíme.
Proto srdečně Vás všecky zveme
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA, Pozemkový spolek pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka